Opus Dei järgmise prelaadi valimine algab 21. jaanuaril

Opus Dei prelaadi valimise ja ametisse nimetamise protsess algab 21. jaanuaril Roomas. Peale paavsti heakskiitu saab uuest prelaadist püha Josemaría Escrivá (1902–1975) kolmas ametijärglane, kes võtab üle kohustused, mida siiani täitis 12. detsembril Roomas surnud piiskop Javier Echevarría.

Opus Dei poolt
Opus Dei - Opus Dei järgmise prelaadi valimine algab 21. jaanuaril

Prelatuuri abivikaar monsenjöör Fernando Ocáriz ütles: ,,Elame seda aega palvemeeles, pöördudes eelkõige Püha Vaimu poole.”

Ta lisas: ,,Elame neid päevi suures läheduses Püha Isa Franciscuse ja kogu Kirikuga, mille väike osa on Opus Dei. Loomulikult mõtleme tohutu tänutundega piiskop Javier Echevarría pastoraalse töö panusele ja tema hindamatule eeskujule.”

Prelaadiks võib saada valitud ainult preester. Kandidaat peab olema vähemalt 40-aastane, kuuluma valivasse kogressi ja olema olnud prelatuuri liige vähemalt 10 aastat ning preester vähemalt viis aastat. Praegu vastab nendele tingimustele 94 preestrit 45st riigist.

Nende hulgas on mitmeid regionaalvikaare (prelaadi esindajad riigis või piirkonnas), aga ka teisi preestreid, kes tegutsevad või on tegutsenud Opus Dei pastoraaltöös Roomas või ülejäänud 49 täna prelatuuri alla kuuluvas piirkonnas.

Prelatuuri statuudis on loetletud hulk inimlikkke, vaimseid ja õiguslikke omadusi, mida prelaat peab evima, et tema sobivus selle vastutuse kandmiseks oleks tagatud. Lühidalt öeldes peab kandidaat olema silmapaistev vooruste, armu ja arukuse poolest; elama vagaduses ning armastuses Kiriku ja Õpetusameti vastu; ning olema ustav Opus Dei vaimsusele. Samuti peab ta olema sügavalt haritud kiriklikus ja ühiskondlikus vallas ning omama suurepäraseid eeldusi pastoraalseks juhtimiseks.

Valimisprotsessi on kaasatud nii naised kui mehed ning protsess päädib valiku heakskiitmisega paavsti poolt.

Valimisprotsess algab prelatuuri naisnõukogu plenaaristungiga (Central Advisory), mis algab 21. jaanuaril. Valimiskongress avatakse 23. jaanuaril. Kokku osaleb protsessis 194 eelnevalt määratud Opus Dei liiget erinevatest riikidest ja piirkondadest, kus prelatuur pastoraalset tegevust läbi viib. Nende hulgas on nii preestreid kui ilmikuid, kes on vähemalt 32-aastased ning on kuulunud prelatuuri liikmeskonda vähemalt 9 aasta jooksul.

Naisnõukogu plenaaristungil esitab iga delegaat sedeli, kus nimetab ühe või mitu valivasse kongressi kuuluvat preestrit, keda ta peab prelaadi ametikohale kõige paremini sobivaks. Valiva kongressi liikmed võtavad need soovitused hääletamisel arvesse. Peale valimiste tulemuslikku lõppemist palub valituks osutunu isiklikult või kellegi teise vahendusel Püha Isa kinnitust, kuna paavst on see, kes Opus Dei prelaadi ametisse nimetab.

Kui prelaat on valitud, kohtuvad kongressi osalised mõne päeva jooksul, et valida kesknõukogu liikmed, kellest saavad prelaadi abilised prelatuuri juhtimise juures. Seejärel tutvub kongress prelatuuri apostoolse tegevuse olukorraga üle maailma. Täiskogu istungitel kaalutakse ettepanekuid ja määratakse suunised prelatuuri juhtimiseks järgnevaks 8-aastaseks perioodiks, kuni koguneb järgmine korraline üldkongress.

Ajakohastatud informatsioon kongressi arengutest avaldatakse Opus Dei kodulehel.