Olemus ja sihiseaded

Opus Dei on Katoliku Kiriku personaalprelatuur. Ta asutati 2. oktoobril 1928 a. Madridis, asutajaks püha Josemaría Escrivá de Balaguer. Tänaseks on prelatuuril viiel kontinendil üle 85 000 liikme. Prelatuuri peakorter, kus paikneb ka prelatuuri kirik, asub Roomas.

Opus Dei poolt

II Vatikani kirikukogu taasteadvustas, et kõik ristitud on kutsutud Kristust järgima, Evangeeliumi kohaselt elama ning selle kuulutust teatavaks tegema. 

Opus Dei eesmärgiks on Kiriku evangeliseerimisülesandele erilisel viisil kaasa aidata. Ta edendab kõikidest sotsiaalsetest kihtidest kristlaste seas usuga täiesti kooskõlastatud elu normaalses argipäevas, seda eriliselt töö pühitsemise kaudu.

Nende eesmärkide saavutamiseks pakub Opus Dei vaimulikku haridust ja hingeabi oma liikmetele ja paljudele teistele isikutele. 

Seeläbi edendab ta Evangeeliumi õpetuse praktilist teokstegemist, eriti kristlike vooruste austamise ja töö pühitsemise osas.

Töö pühitsemine tähendab Opus Dei liikmetele seda Kristuse vaimus teha, s.t. töötada suurima võimaliku täiuslikkusega Jumala auks ja kaasinimeste teenimiseks. 

Nad kaasajastavad sellega Evangeeliumi vaimu kõigis ajalikes valdkondades ja tegemistes ning aitavad nõnda kaasa maailma pühitsemisele. 

Prelatuuri liikmed viivad seda ideaali ellu isiklikult oma olemasolevas sotsiaalses keskkonnas. Seepärast ei piirdu nende mõjuring erivaldkondadega nagu kasvatus, haigete hooldamine või invahooldus.

Prelatuuri ülesandeks on meenutada, et kõik kristlased (tegelegu nad tsiviilelus millega iganes) on kutsutud kaasa aitama ühiskondlike probleemide kristlikule lahendamisele ning oma usust pidevale tunnistuse andmisele.