Konservatiivne või progressiivme?

Kas Opus Dei on konservatiivne institutsioon? Miriam Díez, Presència, Barcelona 23 juulil 2002

Teised tekstid

Kui me võtame termineid konservatiivne ja progressiivne poliitilises mõistes, siis ei saa ma vastata, sest sellist laadi mõtlemist ei saa Kirikus rakendada. Kui me käsitleme mõistet ”konservatiivne” lahus poliitilisest kontekstist, siis võiks öelda, et Kirikus on kõik konservatiivne, sest siin säilitatakse ja antakse edasi Kristuse kuulutust, sakramente, pühakute vaimset rikkust, nende halastuse tegusid. Samamoodi on kõik Kirikus ”progressiivne”, sest vaadatakse ettepoole tulevikku, lootus seatakse noortele, ei hoolita privileegidest, hoitakse end vaeste ja abivajajate ligi. Nii on ka Opus Dei konservatiivne ja progressiivne, nagu kõik muu Kirikus, ei rohkem ega vähem.