Arhiiv: Prelaat

On olemas 144 vastust sellele päringule "Prelaat"

Prelaadi kiri (oktoober 2014)

Piiskop Echevarria kutsub palvetama nii, nagu tegi seda õnnis Alvaro: ”Tänan, anna andeks, aita mind rohkem.” Peale selle palub ta maailma rahu ja Piiskoppide abielu ja perekonna teemal toimuva Sinodi eest palvetada.

Prelaadi kiri (september 2014)

Piiskop Echevarria soovitab septembrikuu Maarja pühade abiga ennast Don Alvaro õndsakskuulutamiseks hästi ette valmistada. Ta palub palvetada nende kristlaste eest kogu maailmas, keda usu pärast taga kiusatakse.

Prelaadi kiri (mai 2014)

”Maarja näitab meile lühimat ja kindlaimat teed, kuidas end halastaja Jumala kätesse heita,” nii kirjutab piiskop Echevarria oma kirjas ja samas vahendab ta meile ka püha Josemaria ja piiskop Alvaro del Portillo nõuandeid.

Prelaadi kiri (veebruar 2014)

14.veebruaril asutati Püha Risti Preestrite Ühing. Sellest lähtudes räägib piiskop Echevarria Don Alvaro armastusest risti vastu. Palugem tema eestkostet, et suudaksime vaatamata raskustele ja sekeldustele usalduses Jumala, Taevase Isa vastu ustavaks jääda.