Arhiiv: Pastoraalkirjad ja sõnumid

On olemas 120 vastust sellele päringule "Pastoraalkirjad ja sõnumid"

Prelaadi kiri (mai 2014)

”Maarja näitab meile lühimat ja kindlaimat teed, kuidas end halastaja Jumala kätesse heita,” nii kirjutab piiskop Echevarria oma kirjas ja samas vahendab ta meile ka püha Josemaria ja piiskop Alvaro del Portillo nõuandeid.

Prelaadi kiri (veebruar 2014)

14.veebruaril asutati Püha Risti Preestrite Ühing. Sellest lähtudes räägib piiskop Echevarria Don Alvaro armastusest risti vastu. Palugem tema eestkostet, et suudaksime vaatamata raskustele ja sekeldustele usalduses Jumala, Taevase Isa vastu ustavaks jääda.