36 Medlemmer af Opus Dei diakonindviet i Rom

Seksogtredive medlemmer af Opus Dei er blevet diakonindviet af Biskop Javier Echevarria i Sankt Eugenio´s Basilika (Rom).

Fra Opus Dei

Fotogalleri fra indvielsen

”Som tro kristne, sagde Prælaten i sin prædiken, har vi alle et kald til at samarbejde med Kristus i andvendelsen af forløsningen. Til at virkeliggøre denne tjeneste har vi heldigvis det nødvendige til vor rådighed: bønnen og sakramenterne. Lad os derfor bede for vores familier, venner og bekendte; lad os indbyde dem til at modtage boden ofte, den guddommelige barmhjertigheds sakramente, ligesom  Eukaristien, sacramentum caritatis, som er pantet på det evige liv.”

”Hver person bør udføre denne tjeneste og være et eksempel på den ulastelige kristnes opførsel, når han indskyder et belejligt ord, giver et godt råd... Fra idag er I, mine børn og diakoner, foruden at have den væremåde, man finder almindelig hos alle medlemmer, også kaldet til at samarbejde i udvidelsen af Kristi Rige gennem udøvelsen af jeres diakonværdighed, som sætter jer istand til at være i alterets, i ordets og i barmhjertighedens tjeneste – i Kristi navn og i kirkens.”

Foto: Juan María San Millán.

Biskop Echevarria har bedt om forbøn for økumenismen og for de 23 nye kardinaler udnævnt af Paven. Endelig mindede han om at Opus Dei vil fejre sit 25 års jubilæum som personalprælatur fra og med d. 28 november.

På den dato, sagde han, kan vi opsumere vores bøn i denne ene sætning: Deo omnis gloria!, lad os give Gud al ære (...). Vores taknemmelighed retter sig på en særlig måde til den uforglemmelige Pave Johannes Paul II, som løftede Prælaturet op med sin apostoliske autoritet. Vi siger også tak til vores fader, (grundlæggeren), præsten som altid var tro mod Guds vilje, og til vor kæreste Biskop Alvaro del Portillo, som med Guds hjælp fuldbragte det, som vores grundlægger havde pålagt ham.

Til slut opfordrede Prælaten dem til at leve prælaturets jubilæum nærmere Maria, og sagde: ”Lad os betro vores taknemmelighed til vor moder, på hvis forbøn al nåde kommer til os fra himlen. Jeg opmuntrer jer til at leve hver dag ganske nær Maria. På denne måde vil den periode vi begynder d. 28. november og som vil vare til d. 28. novmber 2008 blive et virkeligt ”Maria-år” for os alle.

Hundredevis af familiemedlemmer og venner fyldte kirken. Diakonerne kommer fra 15 forskellige lande og er:

Avelino Picón (Spanien)

Marc Chatanay (Frankrig)

Juan Manuel de Ojeda (Spanien)

Iñaki Landa (Spanien)

Gabriel de Castro (Spanien)

Pedro Regojo (Portugal)

Dominique Khoury-Hélou (Libano)

José Antonio Brage (Spanien)

Manuel Garcia de Madariaga (Spanien)

Marcos Santini (Brasilien)

Sergio Gascón (Spanien)

Fernando José Gallego (Spanien)

Óscar Beorlegui (Spanien)

Antonio Cózar (Spanien)

Iñigo Martínez-Echevarria (Spanien)

Carlo de Marchi (Italien)

Francisco Javier Zabaleta (Spanien)

Alexandre Antosz (Brasilien)

Bernal Antonio Campos (Costa Rica)

José Fernández Labastida (Mexico)

Javier Vicente Saleguí (Venezuela)

Juan Herráiz (Spanien)

Rafael López-Ortega (Mexico)

Julio Serrano (Spanien)

Ignacio Palma (Argentina)

Daniel de Jesús Silva (Venezuela)

Alfonso Berlanga (Spanien)

Matias Rodríguez Quirós (Spanien)

Jorge Boronat (Spanien)

Carlos Enrique Guillén (Peru)

Marc Bosch (Spanien)

Guillermo Antonio Aragón (Guatemala)

Michal Stefan Kwitlinski (Polen)

Leonardo Agustina (Spanien)

Antony Sy Reyes (Filipinerne)

Charles Wanyoike Mundia (Kenya)