Vzdělanost při setkávání se s Bohem

V Seville ve Španělsku hovořil sv. Josemaria s jedním vesničanem. „V práci jsme jako dva bratři“, říkal mu světec. Jeho vzdělanost, kterou nezískal z knih, mu velmi pomohla ve styku s Bohem. Délka 1,8 min

Krátká videa o zakladateli