Když vidíme dítě Ježíše v jesličkách, vidíme prostotu Boha

V poselství uvažuje Mons. Fernando Ocáriz o smyslu Vánoc a vybízí, abychom Ježíše mezi druhými lidmi zpřítomňovali tak, že budeme sloužit a šířit pokoj. Také nás vyzývá k modlitbě za papeže Františka a zvláště za synod o mládeži v roce 2018.