Svatý Pavel a láska

“Nebudu-li mít lásku...“ Bez lásky, bez lásky k druhým ztratí naše skutky svůj smysl. Svatý Pavel věnoval této ctnosti krásný hymnus, který komentuje profesorka Carla Rossi. Délka 2,7 min