Svátost křtu a svátost smíření

Don Álvaro v krátkém videu vysvětluje, že Bůh ve svátosti křtu a smíření očišťuje naše duše. (1min2sek)