Tag: Rok milosrdenství

Je mnoho 8 výsledků pro "Rok milosrdenství"
Stačí  jen začít (8): Doprovázet až do konce

Stačí jen začít (8): Doprovázet až do konce

Lida a María Elena hovoří o tom, jak důležitá je naše modlitba a naše doprovázení nemocných, zvláště když se blíží smrti. D. César, Roseli a Roger vysvětlují, že pohřbívat zemřelé a modlit se za ně je projevem víry v to, že smrt znamená setkání s Kristem a že na konci časů se tělo a duše opět spojí dohromady. Chtějí také zdůraznit, že církevní pohřeb je vyjádřením úcty tomu, co bylo příbytkem Ducha svatého a zdrojem naděje a útěchy.

Osobní svědectví
Stačí jen začít (7): Být nablízku těm, kdo trpí

Stačí jen začít (7): Být nablízku těm, kdo trpí

Je mnoho starých lidí nebo nemocných, kterým můžeme hodně pomoci, když jim věnujeme svůj čas a lásku. Taková je zkušenost dívky Hijung, která vyučuje informatiku lidi staršího věku ve Spojených státech amerických, a pana Hilliho, který hraje na kytaru a zpívá starším lidem v Německu. Oba dva vystupují v sedmé řadě videí „Stačí jen začít. Jak pomáhat druhým lidem.“ Kromě nich podávají svědectví rodinný poradce Valdir z Brazílie a dvě chilské ošetřovatelky Antonia a Fernanda.

Osobní svědectví
Stačí jen začít (6): Poděl se o své znalosti

Stačí jen začít (6): Poděl se o své znalosti

Ve videu vidíme mladé lidi z Německa, jak pomáhají dětem s úkoly, ženy z Chile a USA, jak poskytují formaci těm, kdo to potřebují. Šestá řada s názvem „Stačí jen začít. Jak pomáhat druhým lidem.“ ukazuje, že, jak řekl papež František, „vyučování je překrásný úkol“. Nemusíme být géniem, abychom mohli vyučovat: každý máme znalosti, které můžeme sdílet s druhými lidmi.

Osobní svědectví
Stačí jen začít (4): Naučit se odpouštět

Stačí jen začít (4): Naučit se odpouštět

Když papež František vyhlásil jubilejní Rok milosrdenství, připomněl, že my křesťané musíme s opravdovou radostí hlásat odpuštění, a to i přesto, že si uvědomujeme, jak je usmíření někdy obtížné. Ve čtvrtém videu řady „Stačí jen začít - Jak pomáhat druhým, vystupuje několik osob, které našly odvahu k odpuštění“.

Osobní svědectví
Stačí jen začít (3): Rozšířit svou rodinu

Stačí jen začít (3): Rozšířit svou rodinu

Papež František nás vybízí k tomu, abychom si osvojovali kulturu integrace, setkávání a bránili se skartační kultuře. Ve třetím videu řady „Stačí jen začít - Jak pomáhat druhým“ je vylíčen příběh několika lidí, kteří otevírají svá srdce i své rodiny.

Osobní svědectví
Stačí jen začít (2): Sytit tělo i duši

Stačí jen začít (2): Sytit tělo i duši

Existuje mnoho způsobů, jak se postavit k dramatu nedostatku potravy. Ve videu, druhém v řadě „Stačí jen začít - jak pomáhat druhým.“, je ukázáno, jak si někteří lidé v Rusku a na Filipínách dokáží poradit s nedostatkem jídla.

Osobní svědectví
Stačí jen začít (1): Pracovat zdarma

Stačí jen začít (1): Pracovat zdarma

První video v řadě „Stačí jen začít. Jak pomáhat druhým.“ Video bylo připraveno v Roce milosrdenství na přání papeže Františka: abychom my křesťané o Božím milosrdenství uvažovali a také ho do našich životů uváděli.

Osobní svědectví