Když vidíme dítě Ježíše v jesličkách, vidíme prostotu Boha

Když vidíme dítě Ježíše v jesličkách, vidíme prostotu Boha

V poselství uvažuje Mons. Fernando Ocáriz o smyslu Vánoc a vybízí, abychom Ježíše mezi druhými lidmi zpřítomňovali tak, že budeme sloužit a šířit pokoj. Také nás vyzývá k modlitbě za papeže Františka a zvláště za synod o mládeži v roce 2018.

Čtyři dny v  Irsku

Čtyři dny v Irsku

Mons. Fernando Ocáriz uskutečnil od 18. do 21. dubna 2017 svou první pastorační cestu mimo Itálii jako prelát Opus Dei. Reportáž o délce 21 minut je shrnutím těchto dnů jeho pobytu v Irsku.

Právě na to moje země Guatemala čeká

Kinal začal svou činnost v roce 1961 se skupinou zedníků a tesařů v okrajové čtvrti hlavního města Guatemaly. V současné době studuje v technickém vzdělávacím institutu 1500 mladých lidí. Tito lidé zde získávají průpravu, která jim umožňuje nalézt práci a uživit tak svou rodinu. O této instituci a dalších, které podporoval blahoslavený Álvaro del Portillo, hovoří dokumentární film „Pracovat pro druhé“.