Myšlenka na tento den

Rok Eucharistie (I)

Papež Jan Pavel II. vyhlásil Rok Eucharistie, který se bude konat od října 2004 do října 2005. Pro nás všechny to bude čas k růstu ve víře v reálnou přítomnost našeho Pána v Nejsvětější Svátosti a v lásce a porozumění Mši svaté.

Ježíš zůstal ve svaté hostii kvůli nám!: aby pobýval vedle nás, aby nás podpíral, aby nás vedl. – a láska se splácí láskou.

- Jak bychom nespěchali ke svatostánku, každý den, i když by to bylo jen na pár minut, abychom mu přinesli svůj pozdrav a svou synovskou a bratrskou lásku? Brázda, 686 Non manifeste, sed quasi in occulto, ne veřejně, ale potajmu, tak jde Ježíš na svátky stánků. Tak půjde cestou do Emauz s Kleofášem a jeho druhem. – Tak vstane, vzkříšený, před Marií...

Svatý Josemaría Escrivá
Svatost, kterou od tebe Bůh vyžaduje, dosáhneš tím, že budeš s Boží láskou konat svou práci, že budeš plnit své každodenní povinnosti, které skoro vždycky spočívají v maličkostech.
SVATÝ JOSEMARÍA, Zakladatel Opus Dei