Životopis Mons. Fernanda Ocárize
Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei

Poselství preláta (8. dubna 2018)

U příležitosti neděle Božího milosrdenství zve prelát, abychom prosili Ježíše: „Posilni naši víru!“

S radostí typickou pro Velikonoce nám liturgie dnes, v neděli Božího milosrdenství, připomíná slova svatého Jana: „To je vítězství, které přemohlo svět: naše víra“ (1Jan 5,4).

Ve vzrušujícím poslání přinášet evangelium všem národům, do všech míst a všem lidem, zakouší celá církev mnohou radost, ale i nemálo obtíží. Budeme-li žít z víry v Boží milosrdenství, uchováme si radost a naději. Tuto víru nemůžeme získat vlastními silami; můžeme si ji ...

Svět žízní po míru

Další dokumenty

Podíváme-li se na stav lidstva minulého století, sv. Josemaría Escrivá vždy zdůrazňoval, že světové krize jsou krizemi světců. Co si o tom myslíte vy?...