Dopis od preláta (leden 2011)

V návaznosti na poselství papeže k Novému roku, prelát Opus Dei mluví ve svém dopise o svobodě, která je předpokladem pro to, abychom „milovali Boha a skrze něho i ostatní lidi“.

Dopis od preláta (duben 2010)

„Svým ponížením a následným oslavením pro nás náš Pán vytyčil cestu, kterou bychom měli následovat v našem každodenním životě,“ říká nám biskup Echevarría ve svém dubnovém dopise.

Dopis od preláta (únor 2010)

Prelát vyhlašuje Mariánský rok v Opus Dei, abychom vzdávali díky Bohu za to, že před 80 lety ukázal sv. Josemaríovi, že tato cesta hledání svatosti je určena také pro ženy.

Dopis od preláta (leden 2010)

„Scéna Zjevení Páně je vždy aktuální,“ říká nám prelát ve svém prvním dopise roku 2010. „Každé historické období, každá země, každá nová generace, musí být přivedena ke Kristu.“

Dopis od Preláta (listopad 2009)

„V průběhu Kněžského roku, kromě proseb za svatost kněží, se musíme modlit za svatost celého křesťanského lidu,“ který sdílí Kristovo „královské kněžství,“ říká nám Prelát ve svém dopise tento měsíc.