Pastýřský dopis - 2.10.2011

U přiležitosti založení Opus Dei se obrací mons. Javier Echevarría k věřícím prelatury dopisem, ve kterém rozvádí některé aspekty formace důležité pro duchovní život a novou evangelizaci.

Dopis od preláta (srpen 2011)

Prelát připomíná ve svém dopise, který píše v Africe, požadavek být a uskutečňovat Opus Dei s osobní věrností. Také prosí o modlitby za ovoce Světového dne mladých v Madridu.

Dopis od preláta (duben 2011)

Blahořečení Jana Pavla II. a některé ze scén evangelia, které nám Církev doporučuje, jsou podle preláta Opus Dei pozváním, abychom intenzivně prožívali toto postní období.

Dopis od preláta (březen 2011)

Každý den nabízí mnoho příležitostí, jak projevit Bohu naši touhu po jeho blízkosti. Postní období, říká prelát, je zvláštní chvíle, ve která se máme snažit o větší lásku.

Dopis od preláta (únor 2011)

„Blízkost k Bohu nutně vede k blízkosti k druhým, ať už jsou to naši blízcí nebo lidé vzdálení.“ Je to jeden ze závěrů, na který poukazuje prelát Opus Dei ve svém dopise z února.