Dopis od preláta (listopad 2012)

Tímto dopisem u příležitosti Roku víry začíná řada témat, ve kterých prelát uvažuje o víře na základě Kréda. Pro měsíc listopad doporučuje prelát meditovat o Bohu Stvořiteli a Otci.

Dopis od preláta (září 2012)

„Není lásky bez utrpení, bez utrpení a odříkání.“ To jsou slova Benedikta XVI., o kterých uvažuje prelát Opus Dei v dopise tohoto měsíce září a dále rozvádí tajemství Kristova kříže.

Dopis od preláta (červenec 2012)

Modlitba, neboli styk s Bohem, která nám pomáhá se odpoutat od světských starostí, a prosby za bližního - zvláště za Svatého otce -, jsou hlavními tématy tohoto pastýřského listu Javiera Echevarríi.

Dopis od preláta (duben 2012)

V době svatého týdne rozjímá prelát Opus Dei o ustavení eucharistie. U příležitosti stého výročí prvního přijímání svatého Josemaríi, 23. dubna, máme posílit touhu přijímat tuto svátost každý den s co největší zbožností.

Dopis od preláta (březen 2012)

V dopise měsíce se Mons. Javier Echevarría soustřeďuje na "jeden z tradičních skutků duchovního milosrdenství, který tolik vyzdvihoval svatý Josemaría a kterému Svatý Otec dává velkou důležitost: praxe bratrského napomenutí".