Dopis od preláta (září 2013)

Mons. Javier Echevarría hovoří o apoštolském charakteru církve a vybízí věřící laiky, aby se osobně angažovali na tomto poslání církve. Svůj pohled ať upírají na svatý Kristův Kříž a na bolestnou Pannu Marii.

Dopis od preláta (červen 2013)

Prelát uvažuje o posledním článku víry týkající se Ježšíe Krista (...a přijde soudit živé a mrtvé...) a Ducha svatého a povzbuzuje nás, abychom v tomto „čase čekání“ s pomocí Posvětitele připravovali Kristovo království.

Dopis preláta (duben 2013)

Prelát děkuje Bohu za volbu papeže Františka, uvažuje o vzkříšeném Kristu, historické pravdě a základu naší víry, a vybízí k budování Božího království na zemi tak, že budeme milovat činem ty nejpotřebnější.

Dopis od preláta (březen 2013)

Prelát nás vybízí k modlitbě za konklávu a za nového papeže. Dále komentuje jako obvykle další články víry a zastavuje se u ukřižování, smrti a pochování našeho Pána Ježíše Krista. Rozebírá spásonosný význam těchto událostí a vybízí k co nejužitečnějšímu prožití Svatého týdne.

Dopis preláta k Roku víry

Prelát Opus Dei napsal u příležitosti Roku víry delší dopis. Mluví o nutnosti nové evangelizace a o požadavku znát a vyznávat víru a v modlitbě se sjednocovat s Kristem.

Dopis od preláta (únor 2013)

Když se stal Boží Syn člověkem, vzal na sebe dokonalou lidskou přirozenost. V dopise nás prelát vybízí, abychom poznávali, milovali a byli co nejblíže Nejsvětějšímu lidství Ježíše Krista, jak ho žil zde na zemi.

Dopis od preláta (leden 2013)

Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. Toto je hlavní téma dopisu preláta měsíce ledna. Pojednává o vtělení Božího Syna v panenském lůně Panny Marie mocí Ducha Svatého.

Dopis od preláta (prosinec 2012)

Mons. Javier Echevarría pokračuje u příležitosti Roku víry v krátkém přehledu Kréda. V dopise komentuje slova „Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky...“