Dopis od preláta (září 2014)

Dopis od preláta (září 2014)

Mons. Javier Echevarría navrhuje, abychom využili mariánské svátky tohoto měsíce k další přípravě na blahořečení dona Álvara. Prvního následovníka svatého Josemaríi můžeme prosit o přímluvu za ty, kdo trpí v různých částech světa pronásledování kvůli své víře.

Dopis od preláta (srpen 2014)

Dopis od preláta (srpen 2014)

V dopise měsíce vyzývá Mons. Javier Echevarría věřící, aby každý den vedli duchovní boj a vyhráli tak „poslední bitvu“, stejně jak to dělali i svatý Josemaría a don Álvaro.

Dopis od preláta (červenec 2014)

Dopis od preláta (červenec 2014)

Blížící se blahořečení dona Álvara nás upomíná, abychom se na tuto událost dobře připravili. Prelát nás prosí, abychom zintenzivnili skutky milosrdenství k těm, kdo nám jsou nejvíce nablízku.

Dopis od preláta (květen 2014)

Dopis od preláta (květen 2014)

Panna Maria nám připravuje tu nejkratší a nejjistější cestu, jak nás přivést k Božímu milosrdenství: don Álvaro často o této skutečnosti uvažoval. Stejnou myšlenku předává i prelát Opus Dei ve svém posledním dopise z května 2014.

Dopis od preláta (březen 2014)

Dopis od preláta (březen 2014)

Sté výročí narození dona Álvara, mezi jinými významnými dny, je pro preláta příležitostí promluvit o věrnosti a loajalitě. Vybízí nás, abychom v těchto týdnech uvažovali o tom, jaká je naše odpověď na volání, které každý z nás od Boha dostal.

Dopis od preláta (únor 2014)

Prelát se zmiňuje u příležitosti výročí 14. února o lásce dona Álvara del Portilla ke svatému Kříži. „Obracejme se k němu“, říká, „abychom zůstali silní tváří v tvář obtížím a odporu.“