Dopis od Preláta (září 2008)

„Jak přijímáme protivenství: nemoc, profesionální neúspěchy, nespravedlivé urážky, obtíže ve společenském nebo rodinném životě?“, ptá se Prelát v tomto dopise. A nachází odpověď v Kristově kříži.

Dopis od Preláta (červen 2008)

„Poznat, zakusit, žít, svědčit. Do těchto čtyř slov lze shrnout odpověď křesťanů na Boží lásku.“ Boží otcovské a milující srdce je středem zájmu Preláta v dopise pro tento měsíc.

Dopis od Preláta (duben 2008)

Přítomnost vzkříšeného Krista po našem boku je pozváním, abychom každodenní život prožívali radostně, s přáním zlepšit své životy a jednat s ostatními se soucitem. To radí Prelát v tomto dubnovém dopise.

Dopis od Preláta (březen 2008)

Dopis od Preláta (březen 2008)

Březnový pastýřský list biskupa Echevarríi se soustředí na pokračování postní doby. V blízkosti Velikonoc nás Prelát vyzývá milovat Boha a bližní s větším odhodláním, jako atleti, kteří již vidí blízký cíl.

Dopis od Preláta (leden 2008)

Dopis od Preláta (leden 2008)

V tomto měsíčním pastýřském listě nám biskup Javier Echevarría připomíná, že my křesťané musíme předávat naši víru příkladem a slovem, při neustálém respektování svobody každého člověka.

Dopis od Preláta (listopad 2007)

Dopis od Preláta (listopad 2007)

Prelát nás vyzývá, abychom listopadové liturgické památky využili k obnově našeho křesťanského života. Tyto památky „mohou posloužit k nasměrování našeho duchovního života v rytmu, který nám v liturgii udává církev.“ Uvažuje také o 25. výročí vzniku personální prelatury, které připadne na 28. listopad.

Dopis od Preláta (září 2007)

Prelát zdůrazňuje důležitost života v těsném spojení s Ježíšem Kristem. Normy křesťanské zbožnosti, které žijí osoby blízké Opus Dei, jim pomáhají sjednotit se s Kristem na kříži.