Ježíš Kristus

Tichý hlas v duši: Boží ticho

Tichý hlas v duši: Boží ticho

Ticho bývá často „místem“, kde nás Bůh čeká. Chce, abychom místo zvuku vlastního hlasu naslouchali Jemu.

Rodinný život

Jak si vybrat manželského partnera

Jak si vybrat manželského partnera

Nový článek ze série o manželství a společném chození. „Pokud by v manželství šlo jen o muže a ženu, možná by nebyla nutná tak velká dávka prozíravosti, ale do manželství vstupujeme s otcem/matkou svých budoucích dětí.“

Práce

Pracovat z lásky

Pracovat z lásky

Proč pracujeme? Jen pro to, abychom mohli žít? Abychom neměli v životě problémy? Profesionální povolání má přímou spojitost se štěstím, rodí-li se z lásky a lásce se podřizuje, jak je vysvětleno v tomto článku.

Výchova

Vychovávat ve svobodě

Vychovávat ve svobodě

Je-li nám projevována důvěra, motivuje nás to, když však cítíme, že se nám nedůvěřuje, pak nás to ochromuje. Je proto velmi užitečné naučit děti hospodařit se svou svobodou.

Sv. Pavel

Svatý Pavel a eucharistie

Tímto měsícem končí řada videí věnovaných apoštolu Pavlovi. V posledním videu se mluví o eucharistii jako o nesmírném daru, který Pavel předal prvním křesťanským společenstvím. Délka 2,3 min

Nové horizonty

Nové horizonty (V): „K Ježíši skrze Marii“

Svatý Josemaría se modlil k Panně Marii již v dětství; v pozdějším věku objevil něco nového: ocitl se v náručí Matky, která mu byla tak blízká jako nebe.

U paty kříže doprovázeli Pána jeho Matka, Panna Maria, některé další ženy a Jan, nejmladší učedník. Jen těchto pár osob vytrvalo u něj v oněch dramatických chvílích. Oni… a množství zvědavců a prospěchářů, hrstka vojáků, která ho přivedla na Kalvárii, a žalobci, kteří se mu neustále vysmívali a dost možná vychutnávali své „vítězství“. A ostatní učedníci? Ti utekli.

Jan sám nám vypráví, že „když Ježíš uviděl svou matku a jak ...