Poselství preláta (10. května 2018)

Hledejme se stále obnovovanou důvěrou pomoc u naší matky Panny Marie.

Od preláta
Opus Dei - Poselství preláta (10. května 2018)

S radostí a vděčností Pánu za jedenatřicet nových kněží z prelatury Opus Dei, kteří byli uplynulého 5. května vysvěceni, jsme vstoupili do měsíce května, který je zvlášť zasvěcený Nejsvětější Panně Marii.

Obraťme se na Pannu Marii, matku kněží, s prosbou za kněze z celého světa. Prosme ji, aby vděčně a s láskou přijímali a uchovávali dar kněžství jako věrní služebníci Boha a duší.

Maria je také matkou všech věřících. 21. května oslavíme poprvé památku Panny Marie Matky církve, ustanovenou z rozhodnutí papeže Františka. Hledejme se stále obnovovanou důvěrou pomoc u naší matky Panny Marie.

Řím, 10. května 2018