Dopis preláta k blahořečení Mons. Álvara del Portilla

Několik měsíců před blahořečením dona Álvara del Portilla se prelát Opus Dei obrací několika řádky na ty, kdo se připravují na hluboké prožití této události v životě církve.

Pastýřské listy
Opus Dei - Dopis preláta k blahořečení Mons. Álvara del Portilla

Nejdražší, ať mi Ježíš chrání mé dcery a syny!

 Čím více se blíží 27. září, den blahořečení dona Álvara, tím více ve mne roste touha velmi dobře se připravit na tuto velkou slavnost naší svaté matky církve a její malé části – Prelatury. Jistě tomu tak bude i u vás. Vzpomínám na to, jak nás don Álvaro vybízel k přípravě na blahořečení našeho Otce, které se konalo 17. května 1992. Předsevzal jsem si, že půjdu v jeho stopách a v doprovodu vašich modliteb se osobně připojím ke každému z vás v tom, co uděláte.  

Zdá se mi naprosto pochopitelné, že máme radost a že vzdáváme Bohu upřímné díky za to, co uvidíme: prvního nástupce svatého Josemaríi povýšeného na oltář. Rovněž je pochopitelné, že nás takový dar z nebe pobízí k tomu, abychom zintenzívnili svou modlitbu – každodenní modlitbu – za plody této události v duších lidí a za všechny apoštolské iniciativy, které věřící Díla a jeho spolupracovníci podporují na celém světě.

Cítím – a i to je projevem této vděčnosti –, že bych vám měl pomoci nějakými nápady. Nejprve navrhuji, aby si v rámci přípravy na tento den každý z vás vybral nějaký malý způsob, jak se modlit za církev, papeže a Dílo podle příkladu našeho Otce. Můžete v tom pak pokračovat až do konce roku. Také vás prosím, abychom společně prosili Pána o vyslyšení mých mnohých dalších úmyslů: ať ještě více a lépe sloužíme duším.

Myslím, že modlitba na přímluvu dona Álvara, o kterou vás prosím, by mohla spočívat například v každodenní modlitbě další části růžence. Jinou možností by mohla být modlitba Pamatuj, láskyplná Panno Maria před obrazem nebo sochou Panny Marie, kterou máte doma (tj. v centru Díla nebo tam, kde každý z vás bydlí). Další nápad: můžete se jednou týdně zastavit na chvíli v nějakém kostele zasvěceném Panně Marii nebo na místě, kde je uctíván její obraz, socha apod.

Toto je jen prostá prosba otce, kterou vám sděluji proto, abychom – spontánně a naprosto svobodně – dbali více na svou věrnost Bohu, církvi a papeži. Dovolím si vás požádat, abyste byli ve své pomoci velkorysí.

S velkou láskou vám žehná  

váš Otec

+ Javier

Řím, 4. června 2014