Zemřel Mons. Javier Echevarría, prelát Opus Dei

Včera večer ve 21:20, na svátek Panny Marie Guadalupské, zemřel Mons. Javier Echevarría, biskup a druhý následovník svatého Josemaríi Escrivá, zakladatele Opus Dei.

Od preláta
Opus Dei - Zemřel Mons. Javier Echevarría, prelát Opus Dei Mons. Javier Echevarría (1932-2016)
Mons. Ocáriz: „K bolesti nad odchodem otce se připojuje vděčnost za lásku a dobrý příklad, který nám dával.“

Ve 21:20 včerejšího dne, na svátek Panny Marie Guadalupské, zemřel Mons. Javier Echevarría, biskup a druhý následovník svatého Josemaríi Escrivá, zakladatele Opus Dei. Svátost pomazání nemocných mu ještě téhož večera udělil pomocný vikář prelatury Mons. Fernando Ocáriz.

Prelát Opus Dei byl hospitalizován 5. prosince na poliklinice Campus Bio-Medico z důvodu mírné plicní infekce.

Na léčbu infekčního onemocnění dostával Mons. Echevarría antibiotika. Dle lékařské zprávy se klinický obraz před třemi dny zkomplikoval. Plicní fibróza, kterou trpěl, se v posledních hodinách zhoršila a byla příčinou dýchacích potíží, které vedly k jeho úmrtí.

Jak je uvedeno ve stanovách prelatury, připadá nyní její řízení na pomocného vikáře Mons. Fernanda Ocárize. Podle stanov prelatury má vikář svolat do jednoho měsíce volební kongres, který zvolí nového preláta. Kongres se musí konat do tří měsíců a volba má být posléze potvrzena papežem.

Prelát se narodil v Madridu v roce 1932, kde také poznal svatého Josemaríu. V letech 1953 až 1975 byl jeho osobním sektretářem. Později byl jmenován generálním vikářem Opus Dei. V roce 1994 byl zvolen prelátem. Z rukou svatého Jana Pavla II. přijal 6. ledna 1995 v bazilice svatého Petra vysvěcení na biskupa.

Mons. Ocáriz slavil první zádušní mši za preláta v kapli Campus Bio-Medico před první hodinou ranní.

V průběhu této noci se sloužilo několik mší corpore insepulto v kapli nemocničního centra. Mons. Fernando Ocáriz sloužil první mši před první hodinou ranní.

Mons. Ocáriz: modlitba, pokoj, jednota

Při oznámení této zprávy pomocný vikář prelatury Opus Dei Mons. Fernando Ocáriz připojil, že prožíváme chvíle „modlitby, pokoje a jednoty“.

Dále řekl: „K bolesti nad odchodem otce se připojuje vděčnost za lásku a dobrý příklad, který nám v těchto 22 letech jako prelát dával.“

Mons. Fernando Ocáriz se modlí modlitbu za zemřelé.

Pomocný vikář dále upřesnil, že právě 3. prosince, na svátek jeho světce, Mons. Echevarría řekl těm, kdo ho z Opus Dei doprovázeli: „Chci se o vás opřít. Potřebuji vás. Nejsem tu navěky. Prelatura Opus Dei je ve vašich rukou. Buďte prelátovi oporou, ať je to kdokoliv.“

Mons. Ocáriz také vyprávěl, že v posledních chvílích se prelát „modlil k Panně Marie Guadalupské. Ti, kdo byli u něho, se ptali: Máme podat obraz Panny Marie Guadalupské? A on odpověděl: Není třeba, i když ho nevidím, cítím, že ona je se mnou.“