Zakladateľ Opus Dei bude vyhlásený za svätého 6. októbra 2002

Blahoslavený Josemaría Escrivá, zakladateľ Opus Dei, bude vyhlásený za svätého dňa 6. októbra 2002. Rozhodol o tom pápež Ján Pavol II. a dátum oznámil na kardinálskom konzistóriu dnes v Ríme.

Nejnovější zprávy

Kňaz Josemaría Escrivá (1902-1975) založil Opus Dei (Božie dielo )v roku 1928 v Madride. Otvoril tak cestu posväcovania všetkých kresťanov vo svete v čase, keď sa svätosť považovala za výsadu kňazov a rehoľníkov. Snahou členov Opus Dei je žiť pravý kresťanský život v každodenných situáciách. Josemaría Escrivá zomrel v Ríme 26. júna 1975. Pápež Ján Pavol II. ho vyhlásil za blahoslaveného v roku 1992. V súčasnosti pôsobí prelatúra Opus Dei v takmer 100 krajinách a má vyše 80.000 členov, z toho 1 500 kňazov.

Informačná kancelária Opus Dei v Rakúsku, ktorá je zároveň zodpovedná za vzťahy s verejnosťou na Slovensku i v Čechách, oznámila, že oficiálna stránka Opus Dei na internete - www.opusdei.org dnes uviedla českú verziu - http://www.opusdei.org/index.php?w=61 .

Na Slovensku pôsobí prelatúra od roku 1996 a má na starosti duchovné vzdelávanie v Študentskom domove Dowina v Bratislave na Námestí slobody 26.

Martin Kugler

  • Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. Číslo správy 20020289 | Dátum 26.2.2002 | Zdroj TK KBS