Vyslyšené prosby Ernestovi

Obracet se s naléhavými prosbami na osoby v pověsti svatosti je aktuální praxe církve. Uvádíme několik vyslyšení, která registruje Kancelář pro případy blahořečení a svatořečení prelatury Opus Dei.

Ernesto Cofiño

Neznámá infekce

Můj vnuk měl šest dní horečku. Zdálo se, že antibiotikum během posledních čtyřech dní nezabíralo. Zrána jsme ho zavezli do nemocnice s horečkou, průjmem a zvracením. Kromě toho měl pořádnou chřipku. Vyšetření provedená během dne ukázala vysoké množství bílých krvinek, ale místo infekce nebylo lokalizováno. Byl vysílen, měl vysokou horečku a nechtěl nic pít.

Po poledni nám doktor řekl, že má o něho velké starosti. Večer se lékaři rozhodli pozastavit všechny léky a sledovat, jak proběhne noc. Potom, co téměř nespal pět hodin, on i jeho maminka byli úplně vyčerpaní. Nechala jsem je v nemocnici s tím, že bez léků to bude ta nejhorší noc. Odešla jsem domů úplně vyčerpaná.

Doma jsem cítila velkou potřebu se modlit. Myslí jsem byla u doktora Cofińa. Kartičku s modlitbou jsem nenašla, ale začala jsem ho prosit, aby se u Boha, našeho Pána, přimluvil, aby Bůh pediatry osvítil a můj vnuk se co nejrychleji uzdravil.

Následujícího rána se situace naprosto změnila. V noci se mohl pořádně vyspat a přes den horečka ustoupila, průjem slábl a dostal chuť k jídlu. Další den ho z nemocnice pustili a aniž by bral nějaké léky, rychle se zotavil. Děkuji dr. Cofińovi.

Vymodlené dítě

S mým manželem jsme se obraceli na dr. Cofińa o přímluvu, aby manželka mého syna otěhotněla. Po dvou měsících našich proseb nám sdělili radostnou zprávu, že manželka je těhotná, za což děkujeme Bohu i doktoru Cofińovi.