Vyslyšené prosby Montsi

Obracet se s naléhavými prosbami na osoby v pověsti svatosti je aktuální praxe církve. Uvádíme několik vyslyšení, která registruje Kancelář pro případy blahořečení a svatořečení prelatury Opus Dei.

Ctihodná Montse Grases

Neposlouchala rady

Před několika měsíci mi zavolala má sestra a řekla mi, že její dcera se ubírá po špatné cestě. Měla známost, která pro ni nebyla vhodná. Jednoho dne odešla z domu, ale protože není ještě plnoletá, musela se vrátit. Několikrát změnila školu a vše, co začala, nedokončila. Napsala jsem jí dopis, ale sestra mi řekla, že ho hodila do koše: neposlouchala ničí rady.

Před časem jsem ji svěřila Montse, nicméně aktuální situace mě převedla k tomu, že jsem své prosby ještě zdvojnásobila. Prosila jsem Montse, aby svého snoubence opustila a vydala se na správnou cestou. Za několik týdnů jsem znovu mluvila se svou sestrou a ta mi s radostí vyprávěla, že moje neteř se chce se svým snoubencem rozejít. Požádala o zaměstnání, kde pracoval její bratr, a přijali ji. Kromě toho pracovní doba jí umožňovala pokračovat ve studiích. Za všechno jsem byla vděčná Montse.

M.C.

Aby se má dcera smála jako ty

Moje dcera má deprese a je stále smutná a i když je mladého věku, nechce z domova vycházet. Hodně mě to znepokojovalo a prosil jsem stále Pána, aby se alespoň usmála.

Jedné neděle jsem jako obvykle šel na mši a u vchodu byl letáček s obrázkem dívky, která se pěkně usmívala. V tu chvíli jsem si vzpomněl na mou dceru a když jsem si letáček četl a modlil se, pouze jsem prosil Montse, aby se má dcera smála jako ona dívka. Každý den se modlím a prosím ji o totéž.

Nyní, díky Pánu a Panně Marii na přímluvu Montserrat Grases, se moje dcera nejenom směje, ale také chodí ven a má radost navzdory její nemoci. Vyprávím tento příběh, aby byla Montse blahořečená.