Montse Grases, můj spojenec proti leukémii

„V roce 2014 jsem odešla z Mexika do Belgie, abych tam studovala na doktorát. Koncem září 2016 jsem se cítila vyčerpaná a pozbyla jsem chuť k jídlu.“ Tak začíná vyprávění o milostech, jež se přičítají přímluvě Montse Grases.

Vyslyšené prosby

V roce 2014 jsem se přestěhovala z Mexika do Belgie, abych tam studovala na doktorát. Koncem září 2016 jsem se cítila vyčerpaná a pozbyla jsem chuť k jídlu. O několik dní později jsem dostala silnou infekci, která neustoupila ani po antibiotikách.

12. října jsem byla internována v nemocnici na domnělou infekci, ale krátce nato mi diagnostikovali akutní, myeloidní leukémii druhu pět, což je rakovina s nepříznivou prognózou, která se dokáže rozvinout během několika málo týdnů.

Protože jsem věděla, že Montse Grases měla také rakovinu, okamžitě jsem se začala svěřovat její přímluvě, abych se mohla s pomocí Pána uzdravit.

PROTOŽE JSEM VĚDĚLA, ŽE MONTSE GRASES MĚLA TAKÉ RAKOVINU, OKAMŽITĚ JSEM SE ZAČALA SVĚŘOVAT JEJÍ PŘÍMLUVĚ, ABYCH SE MOHLA S POMOCÍ PÁNA UZDRAVIT.

Požádala jsem také svou rodinu a naše přátele, aby se u Montse za mé uzdravení přimlouvali. Rychle se dali dohromady a začali se modlit kartičku k Montse. Mám jistotu, že stovky osob tuto mou prosbu přijaly a odporučily mé uzdravení přímluvě Montse Grases.

V současné době jsem vyléčená, ale díky tomu, že jsem se řídila doporučeními lékařů ohledně mé nemoci, nedá se v mém případě s jistotou říci, že Bůh mimořádně ve prospěch mého uzdravení zasáhl. Nicméně během celého procesu mé nemoci byly patrné nadpřirozené zásahy Pána, a to přičítám pomoci Montse.

MÉ MAMINCE SE PODAŘILO DOMLUVIT SCHŮZKU, TAKŽE DOSTALA PAS JEŠTĚ TÉHOŽ DNE, KDY MI NEMOC DIAGNOSTIKOVALI. NA PRVNÍ POHLED SE NEZDÁ, ŽE BY TO BYLO NĚCO ZVLÁŠTNÍHO, ALE V MÉ ZEMI TO OBVYKLE ZABERE NĚKOLIK TÝDNŮ.

Mezi jiným se mé mamince podařilo domluvit schůzku, takže dostala pas ještě téhož dne, kdy mi nemoc diagnostikovali. Na první pohled se nezdá, že by to bylo něco zvláštního, ale v mé zemi to obvykle zabere několik týdnů. Díky tomu přijela za mnou do Belgie maminka i starší sestra za pouhé tři dny.

Lékaři později naznačili, že se budu muset podrobit transplantaci kostní dřeně. Protože mám šest bratrů, lékaři je požádali, aby odeslali šest vzorků krve. Také mě ubezpečili, že mé tři sestry nejsou jako dárkyně nejvhodnější a vzorky jim proto odebírat nebudou. Nicméně protože moje starší sestra byla právě v Belgii, rozhodli se vzít vzorek i od ní. Kupodivu nepostupovali stejně i s mými dalšími dvěma sestrami, které se za krátký čas v Belgii také objevily.

LÉKAŘI DALI NA SROZUMĚNOU, ŽE POKUD SE VZORKY NEDODAJÍ VČAS, TRANSPLANTACE SE OPOZDÍ. A TEHDY NABÍDL PROZŘETELNOSTNÍ POMOC JEDEN RODINNÝ PŘÍTEL.

Převoz vzorků mých bratrů z Mexika se změnil ve velmi byrokratický a vyčerpávající proces. Nepodařilo se nalézt rychlé řešení, podle úřadů trvá úspěšné vyřizování záležitosti i s posláním vzorků 45 pracovních dnů. Lékaři dali na srozuměnou, že pokud se vzorky nedodají včas, transplantace se opozdí. A tehdy nabídl prozřetelnostní pomoc jeden rodinný přítel, že může odeslání vzorků zajistit. Díky intervenci tohoto přítele se celý proces realizoval během dvou dní a vzorky došly včas.

Analýza vzorků krve mých sourozenců ukázala, že moje starší sestra je jediná, jejíž krev je na sto procent vhodná jako dárkyně: ze 14 porovnávaných faktorů bylo shodných 14. A to je velmi důležité, protože to do velké míry ovlivňuje úspěch celé transplantace.

MOJE STARŠÍ SESTRA JE JEDINÁ, JEJÍŽ KREV JE NA STO PROCENT VHODNÁ JAKO DÁRKYNĚ: ZE 14 POROVNÁVANÝCH FAKTORŮ BYLO SHODNÝCH 14.

Není-li průkazná už samotná skutečnost, že existuje někdo, jehož krev je beze zbytku kompatibilní s příjemcem, musí se dodat, že ze všech mých sourozenců byla právě ona tou, kdo měl nejméně rodinných, profesionálních a ekonomických potíží, jež by jí mohli bránit v příjezdu do Belgie v době potřebné pro provedení transplantace. Pro kteréhokoliv z mých dalších sourozenců by bylo mnohem obtížnější v této době v Belgii zůstat.

Transplantace kostní dřeně byla nakonec úspěšná a dle provedeného rozboru pochází sto procent mé nové kostní dřeně od mé sestry, aniž by se smísila s mou dřívější, nemocnou kostní dření. A aby toho ještě nebylo málo, nejnovější lékařské testy neprokazují žádné stopy rakoviny a mé tělesné zotavování probíhá velmi dobře.

NEJNOVĚJŠÍ LÉKAŘSKÉ TESTY NEPROKAZUJÍ ŽÁDNÉ STOPY RAKOVINY A MÉ TĚLESNÉ ZOTAVOVÁNÍ PROBÍHÁ VELMI DOBŘE.

V rodině jsme všichni přesvědčeni, že Pán v průběhu léčby mnohokrát zasáhl a na přímluvu Montse mě požehnal tímto uzdravením.