VIDEO: Panna Maria a měsíc květen

Sv. Josemaría radil, abychom byli v měsíci květnu co nejblíže lásce Panny Marie. Zde je odkaz na záznam, na kterém promluví světec několikrát o Matce Boží. Tento článek uvádí český překlad natočených rozhovorů (o celkové délce asi 2 minuty), odkaz na ně je nahoře na stránce.

Fotografie, videa a audia

VIDEO (Pravým tlačítkem myši si je můžete otevřít vedle přeloženého textu.)

- Otče, chcete nám říci něco, co bychom si dobře zapamatovali? Protože každý si to přece chce zapamatovat!

- Mějte velkou zbožnost k Panně Marii.

---------------------------------------------------------

- Jaké jsou prostředky, které my křesťané máme používat, abychom milovali Pannu Marii každý den o trochu více?

- Moje děti, máme je na dosah ruky. Modlit se svatý růženec. Ale každý den a v rodině. Nepřestávejte se modlit růženec, je to velká zbraň, projev velké lásky k Nejsvětější Panně. Vy ženy, kterých je tady tolik, určitě se vám líbí, když vám říkají lichotky, když vám dělají poklony. Nebo ne?

- Ano otče!

- Nu a Matce Boží se líbí totéž, vždyť je to žena! Je to úžasná žena! Ten nejkrásnější tvor, jaký mohl Pán stvořit. Dokonalá. Ale že se jí líbí lichotky není nedokonalost, že? Už víš, co uděláme: ty i já ji obdarujeme! Pomodlíme se růženec.

---------------------------------------------------------

Není tedy rozumné, abychom se postavili před Matku Boží, která je i naší matkou a řekli jí všechno to krásné, co je obsahem růžence? Otčenáš, který se modlil ke svému Otci Ježíš a modlitbu Zdrávas Maria, která má vůni anděla. A všechny ty projevy, které oslavují Otce, Syna a Ducha Svatého.

---------------------------------------------------------

- Nejprve pojedeš do města Mexiko a půjdeš do baziliky... a řekneš té krásné Panně...

- Ano otče.

- vždy Panně, že ji moc miluješ. Celou svou duší!

- Ano otče.

- A ať nám žehná. Ať udělí pokoj Církvi i světu. Dobrá. Když to řekneš s velkou vírou, Paní tě vyslyší. A všichni z toho budeme mít užitek.