Učení sv. Josemarie je vnitřně ekumenické

Jevgenij Pazuchin z ruského Petrohradu je filosof a spisovatel. Napsal první biografii Sv. Josemarie v ruštině.

Zprávy

Křesťanský západ nemůže existovat bez křesťanského východu a naopak. Proto Jan Pavel II. hovořil o „dvou plících Evropy.“ Když Escrivá hlásá ideu „křesťanského materialismu,“ spojuje obě plíce. Zduchovňuje hmotu, chápanou na západě tak pragmatickým způsobem, a současně materializuje ducha, který je příliš spiritualizován na východě. Proto říkám, že je učení Josemarie Escrivy vnitřně ekumenické.

Když jsme s mojí ženou překládali homilie v knize Boží přátelé, která je v ruštině nazvána Ti, kdo jsou nejblíže Bohu, byla první homilie, do které jsme se pustili, věnovaná práci vykonávané v Boží přítomnosti.

Jak překlad postupoval, pochopili jsme, že práce provedená s úmyslem udělat ji co nejlépe, je přesně tím, o čem Josemaría hovořil, a že překlad, na kterém jsme pracovali, byl Božím dílem.

Takže díky Escrivovi, a říkám to jako pravoslavný křesťan a tudíž spojený s tradicí mysticismu, jsem dospěl k pochopení, že Bůh je přítomen ve všech situacích každého dne.