Telegram papeže Františka k úmrtí preláta Opus Dei

Papež František zaslal k úmrtí Mons. Javiera Echevaríi telegram Mons. Fernandu Ocárizovi, pomocnému vikáři Opus Dei.

Od preláta
Opus Dei - Telegram papeže Františka k úmrtí preláta Opus Dei

Mons. Fernando Ocáriz Braña

Pomocný vikář Opus Dei

Řím

Potom, co jsem dostal smutnou zprávu o neočekávaném úmrtí Mons. Javiera Echevarríi Rodrígueze, chci vám a všem členům prelatury vyjádřit mou upřímnou soustrast a zároveň se připojuji k vašim díkůvzdáním za otcovské a velkorysé svědectví kněžského a biskupského života Mons. Echevarríi. Po vzoru sv. Josemaríi Escrivá a blahoslaveného Álvara del Portillo, kterého vystřídal ve vedení celé této rodiny, věnoval život vytrvalé službě lásky k církvi a duším.

Vroucně prosím Pána, aby přijal tohoto svého věrného služebníka do věčné radosti a poroučím ho naší Matce, P. Marie z Guadalupe, na jejíž svátek odevzdal svou duši Bohu.

V tomto duchu a s vírou a nadějí ve vzkříšeného Krista uděluji všem apoštolské požehnání.

Vatikán, 13. prosince 2016

František