Svěcení kněží (duben 2016): „Stanete se kněžími, abyste sloužili všem duším.“

„Je to Ježíš, kdo bude ve vás a s vámi sloužit všem, křesťanům i nekřesťanům“, řekl Mons. Javier Echevarría, prelát Opus Dei, 27 novým kněžím při obřadu konaném v Římě.

Z Opus Dei

Mons. Javier Echevarría udělil 23. dubna kněžské svěcení 27 věřícím prelatury Opus Dei. Obřad se konal v bazilice Svatého Evžena (Řím). Noví kněží pochází ze 13 zemí: Argentina, Brazílie, Chile, Španělsko, Filipíny, Rusko, Finsko, Keňa, Kostarika, Kongo, Itálie, Spojené státy americké.