Svatý Josemaría, polovina mariánského roku

26. června tomu bude 40 let, co svatý Josemaría odešel do nebe. Mons. Javier Echevarría vzpomíná ve videu na rady, které svatý Josemaría dával rodinám.

Od preláta

Probíhá mariánský rok, který byl vyhlášen prelaturou. Je velmi důležité, aby si lidé všude čím dál více uvědomovali důležitost postavení rodiny v životě společnosti. Její postavení bude takové, jak se oba manželé a s nimi i jejich děti přibližují k Bohu.

Prelát Opus Dei s rodinou z Německa

Svatý Josemaría, který měl tak rád instituci rodiny, doporučoval manželkám i manželům, aby se věnovali rodinnému životu a žili tak v přítomnosti Boží. Vaše děti se naučí opravdové lásce, jak nám přikazuje Pán svým největším přikázáním lásky, prostřednictvím vaší vzájemné lásky, prostřednictvím toho, jak se chováte, jak se navzájem zdravíte, jak se věnujete jeden druhému a vašim dětem, když přijdete domů.

Prelát Opus Dei se zdraví s jednou ženou a jejím dítětem z Chile.

Vzpomínám si, jak svatý Josemaría mluvil o tomto svatém, radostném a překypujícím hrdinství rodičů, když musí prožívat obtíže spojené s onemocněním některého svého dítěte. Nevadí jim, když tráví dlouhé hodiny u lůžka svého syna nebo dcery, který potřebuje duchovní a lidskou podporu. Konají to s opravdovou velkorysostí, i když zakouší únavu. Ale je to únava, která je také modlitbou.

Mons. Javier Echevarría s rodinou z jižní Afriky.

Prosím všechny rodiny, opravdu všechny, aby se nestaraly pouze o to, aby byly šťastné ve svém prostředí, ale aby pociťovaly křesťanskou potřebu přinášet Boží radost do všech domovů.

Rodina ze Slovenska s Mons. Javierem Echevarríou, prelátem Opus Dei

Řiďme se radami papeže Františka. Je zajímavé, jak všichni tyto katecheze o rodině, které jsou plné něhy a zároveň i náročné, čtou. Abychom si uvědomovali, že jsme církev, abychom byli církví, je třeba být zajedno s římským papežem, být zajedno s Bohem. Prožívejme proto v rodině to, co doporučoval svatý Josemaría: Omnes cum Petro -vždy s Petrem k Ježíši skrze Pannu Marii-, ad Iesum per Mariam! Jestliže chceme dávat Krista na první místo v našich domovech, utíkejme se k Panně Marii; a když se obracíme na Pannu Marii, necháme se vést i tím, co učí papež, a budeme tak posvěcovat sebe a naše domovy i domovy našich bližních.

Ať vám Bůh žehná.