Retamar

Škola Retamar je korporativní dílo Opus Dei, kde v současnosti studuje dva tisíce žáků ve věku od pěti do osmnácti let. Škola začala působit v roce 1964, má více než 10 000 absolventů a nachází se v blízkosti Madridu.

Sociální iniciativy

Jedním z cílů této vzdělávací instituce je formovat žáky při hledání pravdy a to ve všech prostředích včetně vědeckého. Na základní škole se organizují výlety, které seznamují žáky s přírodou, krajinou, hmyzem a zvířaty.

Ve vyučovaných předmětech se podporují různé, vědecky zaměřené aktivity, které mají u žáků podnítit kritické a analytické postoje, naučit je úctě k přírodě a vážit si její rozmanitosti.

Nedávno žáci 5. ročníku vypracovali návod, jak v rámci hranic školy projít stezku, která míjí více než sto stromů různého druhu. Dále se učí využívat zdroje, šetřit papírem a přebytečnou energií.

V prvním ročníku střední školy (12 - 16 let) absolvují všichni žáci kurz o celkové délce 30 hodin, během kterého mají praktická cvičení v laboratořích fyziky, chemie, biologie a geologie. V následujícím roce trvá tento kurz 60 hodin a stejně tolik ve třetím roce.

V dalších dvou letech před univerzitními studii se žáci, kteří mají zájem, vedou k přípravě a účasti na olympiádách v matematice, fyzice, chemii a biologii. Někteří žáci takto získali ocenění jak na úrovni lokální, tak národní nebo i mezinárodní.

Jeden žák například vyvíjel magnetickou brzdu, která využívala směs rostlinného oleje a železných pilin. Dostal cenu na Kongresu mladých badatelů v národním i mezinárodním měřítku.

K dalším oceněným pracím žáků patřil měřič znečištění atmosféry, studie stavu beztíže v zábavním parku, klíčení semen při různé přitažlivosti, schopnost akustické izolace některých druhů rostlin nebo vývoj expozimetru na základě web kamery. Jedna z cen byla návštěva centra Evropské vesmírné agentury, kde se žáci mohli setkat s kosmonauty.

Anthony J. Leggett, laureát Nobelovy ceny z roku 2003, se studenty školy Retamar na vědecké výstavě

Škola Retamar se spolu s dalšími školskými zařízeními, muzei a univerzitami účastní veletrhů, které organizuje město Madrid. Mají zde stánek, ve kterém žáci informují veřejnost o svých vědeckých zkušenostech. Poslední rok byl zaměřen na spektroskopii, předtím na přitažlivost a před třemi roky se zabývali objevy Einsteina. Při této příležitosti se vydává publikace, která je zaměřená na aktuálně diskutované téma, na nové vědecké objevy, vztah vědy a víry apod.

Škola také nabízí rodičům pravidelný buletin o vzdělávání s názvem Retamatch, který si může každý stáhnout ze školního webu.