„Pošli zprávu přes Whatsapp a napiš, že ji máš rád.“

Prelát Opus Dei uskutečnil 20. až 22. března pastorační cestu do Portugalska. Mezi jiným navštívil kapli svatyně ve Fatimě, kde se pomodlil k Panně Marii.

Od preláta

Mons. Javier Echevarría se setkal s věřícími, kteří navštěvují formační aktivity Opus Dei v různých městech Portugalska. V Lisabonu se ho ptali, jak si vzpomenout na Boha a vlastní rodinu, je-li pracovní den hektický: „Pošli zprávu ženě přes Whatsapp a řekni jí, že ji miluješ, a tak posílíš touhu se doma sejít a obejmout ji. Pamatuj, že tvá žena si musí odpočinout ve tvém úsměvu,“ odpověděl prelát.

Zajímat se o druhé, pěstovat přátelství, pečovat o rodinu a být nablízku těm, kdo jsou na okraji společnosti, patří do plánu, který prelát Opus Dei nastínil všem zúčastněným. Opakoval přání papeže Františka, aby se křesťané hodně modlili za ty, kdo žijí v jejich blízkosti.

Přednáška v hlavním městě Portugalska se konala na Světový den Downova syndromu. Pilar, mladá žena mající tento syndrom, se podělila s účastníky setkání o svědectví pracovnice, dcery a sestry.

Jedna z otázek bylo téma přípravy mladých lidí na zdravý citový život a život v manželství. Prelát řekl, že sexualita je úžasná skutečnost a právě proto je pro mladistvé důležité, aby rodiče svým dětem pomáhali jejich city rozvíjet odpovědným způsobem: „Nejedná se o to klást nějaké překážky, ale o přípravu na to, jak být šťastný.“

Na konci setkání se Mons. Javier Echevarría pomodlil za církev a papeže a poděkoval za pohostinnost a dobré přijetí u Portugalců.