Papež potvrdil zázrak na přimluvu zakladatele Opus Dei.

Manuel Nevado se v roce 1992 uzdravil z nevyléčitelné chronické radiodermatitidy poté, co žádal zakladatele Opus Dei Josemaríu Escrivu o přímluvu u Boha.

Nejnovější zprávy

Španělský chirurg Manuel Nevado se v roce 1992 uzdravil z nevyléčitelné chronické radiodermatitidy poté, co žádal zakladatele Opus Dei Josemaríu Escrivu o přímluvu u Boha. 20. Prosince 2001 schválil Papež Jan Pavel II. příslušný dekret Kongregace pro svatořečení. Kanonizaci Josefamarii Escrivy tak už nestojí nic v cestě. Biskup Ecchevaría, prelát Opus Dei, vyjádřil ve svém prohlášení radost z toho, že papež „potvrdil několik zázraků, mezi nimi rovněž ten, k němuž došlo na přímluvu Josemarii Escrivy“. Mimo něj byly potvrzeny i zázraky otce Pia a Juana Diega.

Chronická radiodermatitida se až do zlepšení ochrany před ozářením často objevoval jako nemoc z povolání u lékařů, kteří své ruce vystavovali po delší dobu škodlivým paprskům. Nemoc je nevyléčitelná; jakmile nastoupí, nezadržitelně postupuje a nakonec způsobuje rakovinu kůže.

Dr. Manuel Nevado (nar. 1932) začal v roce 1956 s léčbou zlomenin kostí a jiných zranění rentgenovými paprsky. Téměř patnáct let prováděl každodenně zákroky tohoto druhu. První příznaky radiodermatitidy Se u něj objevily v roce 1962 a během doby se zhoršovaly. V roce 1984 byly jeho ruce poškozeny do té míry, že mohl vykonávat jen menší operace. V létě 1992 musel chirurgie zcela zanechat.

V listopadu 1992 mu jeden zemědělský inženýr doporučil svěřit se přímluvě blahoslaveného Josefamarii Escrivy. Nevado tak učinil, a brzy se začaly jeho ruce zlepšovat. Po čtrnácti dnech veškerá poškození kůže zmizela, a již od roku 1993 mohl chirurg opět bez problémů operovat.

Církevní zkoumání tohoto uzdravení bylo zahájeno šetřením v Nevadově domovské diecézi Badajoz. Uzavřeno bylo v roce 1994. 10. července 1997 stanovila lékařská komise vatikánské Kongregace pro svatořečení jednomyslně diagnózu: „rakovinotvorné stadium těžké chronické radiodermatitidy třetího stupně v nezvratném stádiu s „nepříznivou“ prognózou, tedy v konečném důsledku vedoucí k úmrtí. Rovněž jednomyslně komise označila Nevadovo naprosté uzdravení za „velmi rychlé, úplné a trvalé, a zároveň vědecky nevysvětlitelné“. Uzdravení bylo v letech 1992, 1994 a 1997 potvrzeno vyšetřením pacienta neutrálním lékařem. Teologický poradní sbor Kongregace pro svatořečení prohlásil 9. ledna 1998, že uzdravení je třeba připisovat blahoslavenému Josemariovi. A konečně 21. září 2001 přisvědčilo lékařským a teologickým dobrozdáním i řádné shromáždění kardinálů a biskupů.

Papežským potvrzením je uzdravení oficiálně uznáno církví za zázrak. Nadále tak nic nestojí v cestě svatořečení Josemarii Escrivy.

Prelát Opus Dei vyjádřil ve svém prohlášení radost z toho, že papež „potvrdil několik zázraků, mezi nimi rovněž ten, k němuž došlo na přímluvu Josefammarii Escrivy“. Pro biskupa Javiera Echevarríu je příklad svatých důvodem k naději na mír: „Prosím Boha o zázrak míru v srdcích, v rodinách i mezi národy – míru, jenž se nám někdy zdá takřka nedosažitelný.“