Opus Dei v Africe

Co dělá Opus Dei pro to, aby podpořilo úroveň života mladých v sužovaných zemích Afriky, aby se zde otevřely nadějnější horizonty?

Další dokumenty

Nejdůležitější práce prelatury se soustřeďuje na osobní rozvoj věřících, aby svobodně a odpovědně co nejlépe využili svých možností právě tam, kde žijí. Díky Bohu má nyní Opus Dei několik tisíc věřících v Africe. Jejich hlavním úkolem - stejně jako v Asii, na americkém kontinentě, v Evropě a Oceánii - je uvádět víru v praxi. Toto osobní úsilí, ve spolupráci s přáteli a kolegy, podporuje iniciativy, které mají pomoci materiálním a duchovním potřebám lidí, kteří kolem nich žijí. Snaží se co možná nejvíce pomoci těm, kteří trpí AIDS, chudobou a kmenovou rivalitou. Jako křesťané se cítí povoláni posvěcovat se ve světě, konkrétně v Africe, se všemi světlými i stinnými stránkami.

Kromě těchto osobních snah podporuje prelatura Opus Dei v Africe početné programy zaměřené na vzdělávání a veřejnou zdravotní péči: nemocnice, university, střední školy, centra pro ženy. Od roku 1957 se přestěhovalo do Afriky mnoho věřících z jiných zemí, aby vykonávalo svou profesionální práci ve službě svých spoluobčanů jako lékaři, veterináři, ošetřovatelé, učitelé a inženýři zemědělství. Tyto muži a ženy šíří ducha, který oživuje Opus Dei - posvěcování profesionální práce. Nyní je mnoho Afričanů, kteří tímto způsobem slouží svým spoluobčanům. Vidím, že jsou to sami Afričané, ne lidé ze zahraničí, jejichž profesionální a apoštolská práce je základem opravdové naděje. Pokud budou Afričané na tomto poli nadále takto pracovat, jsou vyhlídky na africkém kontinentě velmi široké a nadějné.

Rád bych dodal, že Afričané mají Evropě mnoho co nabídnout: otevřenost k nadpřirozenu, radostně prožívaný každodenní život navzdory těžkostem, schopnost komunikace, vysoká úcta k autentickým hodnotám rodiny a přátelství, úžasný smysl pro lidskou důstojnost a správné využívání času.

  • Federico Mandillo v MISNA news agency, 3. října 2003