Odpověď těm, kteří hledají Boha

Dnes se lidé zajímají o náboženství. Jaký postoj zaujímá Dílo k této vnitřní žízni?

Další dokumenty

Opus Dei nabízí formaci, která je založená na svátostech, zvláště na pokání a eucharistii, meditaci bible, učení Církve a na studiu katolické doktríny a morálky se zaměřením na povolání těch, kteří formaci dostávají. Prelatura tyto prostředky formace poskytuje v obyčejných okolnostech každodenního života. Nikdo nemusí zanechat práci, kterou právě vykonává. Právě naopak, každý má spíše objevit spojení mezi kontemplací a prací právě tam, kde pracuje. Člověk může být v úzkém spojení s Bohem, když připravuje jídlo, stará se o nemocného, hraje fotbal nebo pracuje na vědeckém experimentu. Je to proto, že ke spojení s Bohem dochází v hlubinách srdce, které je svobodné. Je to všechno záležitost lásky.

  • Fransesco Ognibene v Avvenire (Milán, Itálie), 7. července 2001