Nic není nadarmo!

Mluvila jsem s jednou přítelkyní lékárnicí, pracuje v lékárně. Řekla mi, celá zarmoucená, že její manžel, pracovník v informatice, byl propuštěn z jedné velké IT firmy. Kamarádka není věřící. Svěřila jsem tento případ Lauře Busca.

Vyslyšené prosby
Opus Dei - Nic není nadarmo!

Za několik měsíců jsem ji kvůli něčemu jinému znovu zavolala. Řekla mi, že její manžel si už našel práci. Mimo svou odbornost a že je velmi spokojen.

Pověděla jsem jí: „I když nemáme stejný životní názor, modlila jsem se, aby si tvůj manžel našel práci.“ Odpověděla s velkou radostí: „Nic není nadarmo, nic není nadarmo!“

Díky Lauro

M.C.S., Esplugas de Llobregat