Nadace Kianda představuje „Endowment Fund“ pro africké ženy

Nadace Kianda, nezisková společnost, založená v roce 1961, aby poskytovala vzdělání pro ženy v Keni, investovala do výstavby zařízení „Endowment Fund“, které umožní vzdělávání 350 dívkám a 500 ženám. Vedle profesionální přípravy nabízejí instituce nadace programy spirituální formace, které jsou svěřeny Opus Dei, personální prelatuře katolické církve.

Sociální iniciativy

Oficiální otevření Fondu se uskutečnilo 23. listopadu 2004 v Hotelu Intercontinental v Nairobi. Čestným hostem byl jeho excelence viceprezident Republiky Keňa, Dr. A. A. Moody Awori. Dalšími hosty byli velvyslanci, ředitelé firem, filantropové, rodiče a přátelé Nadace Kianda.

V promluvě viceprezident řekl:

„Tato příležitost je mimořádně důležitá a představuje milník jak pro Nadaci Kianda, tak pro rozvoj vzdělání v naší zemi. Neříkám to jenom proto, že jsem byl pozván, abych předsedal této události. Mám ke Kiandě zvláštní vztah, protože tři z mých drahých dcer rovněž prošly jednou z institucí řízených touto nadací.“

„Z dětí, které nastoupí základní vzdělání, pouhých 11 % pokračuje na střední škole... Vidíme tedy situaci, kdy téměř polovina naší mladé generace musí své vzdělání náhle ukončit ve věku, kdy je nejvíc potřebuje. Tento obrázek je ještě více skličující, když uvážíme, že mnohé z těch, co odpadávají, jsou dívky.“

(Zprava) Christina Pratt a Margaret Kenyatta, dcery prvního prezidenta Keni (Christina navštěvovala Kianda College), paní Joyce Mpanga z Nadace Kabaka z Ugandy, Maria Angeles Canel, ředitelka Nadace Kianda.

„Víme, že nedostatečné vzdělání má dopad téměř ve všech oblastech. Matky s dobrým vzděláním jsou lépe disponovány k péči o své zdraví a své rodiny. Děti s dobrým vzděláním mají větší šanci přispět k výstavbě země. Populace s přístupem ke vzdělání má schopnost generovat více aktivní práce a tudíž omezit zahálku, která může vést k morální dekadenci a špatnému chování v naší společnosti. Z tohoto důvodu vyzýváme ke koordinovanému úsilí pro podporu vzdělávání na všech úrovních.“

„... zakládáním institucí jako je Kibondeni College, která nabízí absolventkám středních škol hotelové a stravovací kurzy, nebo Kimlea Technical Training College, která poskytuje technický výcvik absolventkám základních škol a těm, co nedokončily středoškolské studium, Nadace Kianda skutečně vyplňuje kritickou mezeru v našem vzdělávacím systému.“

Frankie Gikandi, ředitelka Kimlea Technical Training Centre, se dvěma účastnicemi projektů Nadace Kianda – Joycí z Limuru a Rosafenou z Ngong'.

„Osobně už nějakou dobu Nadaci Kianda znám. Pomohla školám vybudovat pevné morální zásady a křesťanskou kázeň, která těmto institucím pomohla udržet si popularitu a respekt dokonce i v časech, kdy mnohé z našich vzdělávacích institucí zažívaly časté nepokoje.“

„Narozdíl od tradičních sbírek, na kterých se mnozí z nás podíleli, je toto jednorázová podpora, která odpoví na dlouhodobé vzdělávací potřeby potřebných žen a dívek. Nadace se snaží získat 180 milionů Ksh, peníze, které budou investovány a jejich výnosy použity k poskytování stipendií 850 ženám a dívkám každý rok. Tím, že pomáháme Nadaci Kianda, pomáháme 850 ženám a dívkám každý rok.“

Více informací naleznete na webové stránce:

www.kianda-foundation.org