Muž, žena a rodina

Co myslíte tím, když říkáte, že žena je základem rodiny?

Další dokumenty

Myslím to v úzkém smyslu. Rodina, základní buňka společnosti, je společný projekt, který požaduje, aby každý člen rodiny přispíval: manžel, manželka a děti. Určitě je v naší době nutné, aby se uznala velikost otcovství a odpovědnost otce v rodině. Ale nemůžeme vyloučit matku, jejíž úloha je rovněž fundamentální.

Kdybychom popřeli nesmírně velikou a nenahraditelnou úlohu ženy v rodině, zavírali bychom oči před realitou. Nemluvím tu o jejích schopnostech při udržování domácnosti, ale o souboru morálních kvalit, které se nedají shrnout do několika slov, aniž by nedošlo ke zjednodušování a na něco se nezapomnělo. Matky vlastní úžasnou schopnost vyjadřovat lásku, činit ostatní šťastnými a milovat každého, jaký je, nezištně a bezvýhradně. Co se týče mě, rodina spočívá a je postavena právě na tomto druhu moudrosti a intuice, který je ženám tak vlastní.

Je podle Vás neslučitelná práce ženy mimo domácnost s prací ženy v domácnosti?

Patricia Mayorga v El Mercurio (Santiago de Chile), 21. ledna 1996

Ne, ale kdykoliv se mají dělat dva druhy práce, objevuje se nepochybně napětí. Každá žena, která je v této situaci, si je vědoma, co ji doma čeká: starat se o nemocné dítě, řešit celou tu hromadu úkolů, které domácnost přináší, a to nemluvím o tom, když je žena těhotná nebo se jí narodilo dítě. Jindy je to práce mimo domácnost, která na ni klade nároky: příjem je nezbytný pro růst rodiny, zaměstnavatel požaduje výsledky ne vždy s pochopením a ohledy, je nutná profesionální úroveň, hrozí nezaměstnanost. Tato napětí nepocházejí z dvojí odpovědnosti. Aby se tento stav napravil, musely by se nalézt jiné způsoby organizování společnosti a práce, což se dnes přehlíží.

Rád bych připojil úvahu, která se může zdát vyhýbavá, ale já to tak nevidím. Dnes se správně hodně mluví o tom, aby se úloha žen nesnižovala pouze na domácí práce a aby ženy, které si to přejí, mohly pracovat mimo domácnost. Na dokončení této úvahy chci dodat, že je nutné, aby se v domácnosti povinnosti muže aktivně uplatňovaly. Muž by měl také pociťovat napětí mezi jeho prací doma a prací mimo domov. Pouze tehdy, když muž sdílí tyto zkušenosti se svou manželkou a oba dva řeší problémy společně, bude muž citlivý k potřebám dnešní rodiny. A to vyžaduje ze strany muže otevřenost, sebezápor a kultivovanost.

Řekl jsem, že tato úvaha může být trochu vyhýbavá. Ale dovolte mi položit tuto otázku: co je větší problém, napětí, které žena cítí, když pracuje doma i mimo domov, nebo když toto napětí snáší sama, protože její manžel nechápe své závazky k rodině?

  • Miriam Díez v Catalunya cristiana (Barcelona, Španělsko) 18. května 2000