„Monsignor Romero byl člověk Boží“

Mons. Joaquín Alonso vzpomíná na setkání Mons. Romera se svatým Josemaríou v roce 1974, kdy měl příležitost se s tímto budoucím blahoslaveným setkávat.

Z Opus Dei
Opus Dei - „Monsignor Romero byl člověk Boží“

Rozhovor vede Rodrigo Ayude (Řím, 18. května 2015)

Mons. Joaquín Alonso (Sevilla, 1929) vystudoval právo a získal titul doktor kanonického práva. Žil se svatým Josemaríou v Římě a několik let pracoval s prelátem Opus Dei. Je mu 62 let a bydlí v hlavním městě Itálie, kde také působí jako teologický poradce v Kongregaci pro blahořečení a svatořečení. V rozhovoru hovoří o Mons. Óscaru Romerovi, který bude blahoslavený 23. května v San Salvadoru (odkaz na stránky blahořečení v angličtině).

- Mons. Alonso, jak jste se seznámil s budoucím blahoslaveným Óscarem Romerem?

Poznal jsem ho v Římě v roce 1974. 30. října toho roku přijel do Říma - nebylo to poprvé - a svatý Josemaría, který ho měl za několik dní, 8. listopadu, přijmout, mě požádal, abych se o něho postaral. Mons. Romero byl několik dní před touto cestou jmenován biskupem Santiaga de María v El Salvadoru.

Mons. Romero mi řekl, že tato cesta do věčného města byla prozřetelnostní, neboť mu pomohla změnit prostředí a on se tak mohl podívat s odstupem a z jiného pohledu na ten maličký svět, který mu doma působil tolik starostí. Cítil na sobě tíhu odpovědnosti za novou diecézi a potřeboval, aby ho někdo vyslechl a povzbudil.

Mons. Romero píše: Žehnám Opus Dei v naší arcidiecézi s láskou pastýře a přítele. S láskou a oddaností: + O. Romero, arcibiskup, 25. 3. 1979- Vzpomínáte si na něco z tohoto období?

Pro mě tato návštěva znamenala mít příležitost dlouze a do hloubky mluvit s Mons. Romerem. Tyto rozhovory se nesly v bratrském a kněžském duchu. Mons. Óscar Arnulfo Romero se mi svěřil, že od začátku 60. let ho duchovně vedl kněz Opus Dei, don Juan Aznar, který zemřel v březnu 2004.

Později jsem se dozvěděl několik podrobností o tomto jejich vztahu. Například v jednom dopise z roku 1970 mu pověděl: „Nikdy jiný nerozumí mé duši lépe, než vy.“ A v roce 1973 napsal v blahopřání k vánocům: „Nikdy nezapomenu na vaše moudré rady.“ Blahoslavený Óscar Romero byl vděčný kněz a dojalo mě, když jsem se dozvěděl, že zemřel právě tehdy, když jsem sloužil mši, při díkůčinění.

- Jaké bylo setkání Mons. Romera se svatým Josemaríou?

Svatý Josemaría ho přijal 8. listopadu. Rozhovor se protáhl na téměř jednu hodinu a na konci se mi Mons. Romero svěřil, že toto setkání na něho hluboce zapůsobilo. Řekl mi, že ho svatý Josemaría v jeho víře posílil a že zakladatel Opus Dei ho objal a dal mu pocítit, že je milován a doprovázen. Mons. Romero nazval svatého Josemaríu „mužem Božím“ a využil tohoto setkání k pozvání na návštěvu Střední Ameriky, což se i v roce 1975 uskutečnilo.

Mons. Romero se mohl při této cestě rovněž pozdravit s blahoslaveným Pavlem VI. Papežova slova mu dodala hodně útěchy. Později mi řekl, že tato cesta mu připomínala jeho první kněžské roky a považoval ji za dar od Boha.

- Pokračoval tento vztah i v následujících letech?

Pamatuji si, že 26. června 1978 - třetí výročí odchodu svatého Josemaríi do nebe - přišel slavit svatou mši do krypty kostela Panny Marie Míru, kde tehdy odpočívaly ostatky zakladatele. Já jsem se spolu s Mons. Francisco Vives také účastnil. Měl krátké kázání plné lásky a vděčnosti ke svatému Josemaríovi. Řekl, že už od prvé chvíle, co ho poznal, cítil, že je s ním jednáno jako s bratrem. Tato slova také uvedl v jednom dopise.

Toto bylo, jak už jsem řekl, v roce 1978, jeden rok poté, co byl Mons. Romero jmenován arcibiskupem San Salvadoru. Tehdy, jak řekl veřejně, ho začal duchovně doprovázet další kněz Opus Dei, Mons. Fernando Sáenz Lacalle.

- Na co jste myslel, když jste se dozvěděl o jeho smrti?

Tato tragická zpráva mě hluboce dojala a zároveň jsem si přál ho doprovázet modlitbou a utíkat se k němu o přímluvu za církev v Latinské Americe. Stejně tak to byl i důvod děkovat Pánu, že mi dal možnost poznat osobně tohoto Božího muže.