Modlitba k donu Ernestu

Modlitba pro soukromou pobožnost

Ernesto Cofiño

Pane, náš Bože, původce všeho dobra, který jsi naplnil milostmi svého syna Ernesta, lékaře, aby byl věrným služebníkem života, který má v tobě počátek a patří jen tobě, učiň, abych si i já vážil a podporoval dar života a velkodušně si plnil povinnosti každého dne z lásky k Ježíši Kristu a svým bratřím a sestrám. Rač oslavit svého služebníka Ernesta a uděl mi na jeho přímluvu milost, o kterou tě prosím... (prosba).

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva.

Ve shodě s dekrety papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že v žádném případě nechceme předbíhat rozhodnutí církevní autority a že tato modlitba není nikterak určena pro veřejné uctívání.