Modlitba k donu Álvarovi del Portillovi

Álvaro del Portillo, první nástupce zakladatele Opus Dei

Modlitba

Blahoslavený Álvaro del Portillo

Biskup a prelát Opus Dei

MODLITBA

Ó milosrdný Bože Otče, Ty jsi udělil blahoslavenému Álvarovi, biskupovi, milost být – s pomocí Panny Marie – příkladným pastýřem ve službě Církvi a věrným synem a nástupcem svatého Josemaríi, zakladatele Opus Dei: dej, abych i já uměl věrně odpovídat na nároky křesťanského povolání a proměňovat všechny okamžiky a okolnosti svého života v příležitost k milování Tebe a ke službě Království Ježíše Krista. Uděl milost svatořečení blahoslaveného Álvara a vyslyš na jeho přímluvu mou prosbu o... (konkrétní prosba). Amen.

Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci…