Modlitba k donu Álvarovi del Portillovi

Álvaro del Portillo, první nástupce zakladatele Opus Dei

Blahoslavený Álvaro del Portillo

Monsignor Álvaro del Portillo, biskup Prelát Opus Dei

MODLITBA pro soukromou pobožnost

Ó milosrdný Bože Otče. Ty jsi udělil svému služebníku Álvarovi, biskupovi, milost být příkladným pastýřem ve službě Církvi a věrným synem a následovníkem svatého Josemaríi, zakladatelem Opus Dei: dej, abych i já uměl věrně odpovídal na nároky křesťanského povolání a proměňoval všechny okamžiky a okolnosti svého života v příležitost k milování Tebe a ke službě Království Ježíše Krista; oslav milostivě svého služebníka Álvara a uděl mi na jeho přímluvu vyslyšení mé prosby o... (konkrétní prosba) Amen.

Otče náš..., Zdrávas Maria...,  Sláva Otci.