MBA na IESE Navarské univerzity je podle hodnocení týdeníku The Economist nejlepší na světě

Na tomto umístění má podstatný podíl oddělení univerzity IESE, které se zabývá uplatněním absolventů MBA v praxi. 98% studentů nalezne práci do třech měsíců po ukončení programu MBA.

Tiskové zprávy

MBA na obchodní škole IESE Navarské univerzity je podle hodnocení týdeníku The Economist první na světě (IESE - Instituto de Estudios Superiores de La Empresa - Obchodní škola Navarské univerzity).

Na tomto umístění má podstatný podíl oddělení univerzity IESE, které se zabývá uplatněním absolventů MBA v praxi. 98% studentů nalezne práci do třech měsíců po ukončení programu MBA.

IESE je na prvním místě na světě mezi obchodními školami MBA podle žebříčku uveřejněného britským časopisem The Economist. Na dalších místech je švýcarská IMD, kalifornská Berkeley, Chicago a na pátém Harvard.

Podle The Economist se na tomto vynikajícím umístění podílí oddělení profesionálního uplatnění absolventů MBA, protože 98% studentů nalezne práci do třech měsíců po ukončení programu. Žebříček byl zpracován na základě průzkumu mezi více než 19 000 studenty a absolventy programů MBA. Kromě toho se zpracovávaly údaje z různých škol a výsledky předchozích žebříčků. Průzkum kladl zvláštní důraz na čtyři hlediska: vytváření nových příležitostí kariérního růstu, profesionální rozvoj a vzdělávací zkušenosti, růst platového ohodnocení a vytváření sítě kontaktů (networking).

Plnohodnotné studium MBA na institutu IESE vzniklo v roce 1964 a byl to první program MBA v Evropě, jehož délka byla dva roky. Už od svého počátku počítal s vedením a poradenstvím poradního výboru Harvard-IESE. V roce 1980 se program MBA stal dvojjazyčným - opět jako první na světě. Dnes je asi 80% studentů MBA ze zahraničí. Kromě tohoto programu nabízí IESE také Executive MBA a Global Executive MBA.

Zpráva týdeníku The Economist posílí opět mezinárodní a globální charakter institutu IESE, neboť je uveřejněna potom, co se v New Yorku sešlo více než 1100 účastníků, převážně absolventů IESE ze 40 zemí, na 48. absolventském shromáždění. Toto setkání je přelomové a následuje po roce, v němž  škola provedla inauguraci nové budovy na Manhattanu. Projekt rozšiřuje aktivity školy a posiluje její přítomnost v Severní Americe.

Škola vznikla v červenci 1957, kdy byl navržen první program s cílem poskytovat formaci vedoucím pracovníkům v rámci Navarské univerzity. V roce 1958 se pořádal první program PADE (program pro vyšší management) v Barceloně. Už od svého počátku se IESE zaměřovalo při vzdělávání vedoucích pracovníků na humánní a etickou stránku práce a na mezinárodní dopad této formace. Kromě toho se pořádají po celém světě programy pro výkonné pracovníky (PDD, PDG, PADE, AMP nebo PMD) a speciální programy pro podniky (vnitropodnikové programy).

  • www.unav.es