Komunikace a církev: 300 odborníků v Římě

Koncem dubna 2014 se konal na Papežské univerzitě Svatého Kříže odborný seminář pro církevní pracovníky pro styk s veřejností.

Nejnovější zprávy
Opus Dei - Komunikace a církev: 300 odborníků v Římě

Pod názvem „Komunikace v církvi: kreativní strategie na podporu kulturních změn“ se konalo setkání, kde si zodpovědní pracovníci katolických institucí, mluvčí biskupů a další odborníci na komunikaci navzájem vyměňovali své zkušenosti. 

Jednalo se o devátý odborný seminář, na kterém se schází více než 300 lidí z celého světa a který organizuje Papežská univerzita Svatého Kříže, akademické centrum vzniklé na popud dona Álvara del Portilla.

Mezi přednášejícími byl arcibiskup New Yorku, kardinál Timothy M. Dolan, který mimo jiné řekl: „Je to už dlouho, co byli biskupové těmi nejlepšími mluvčími církve: dnes potřebujeme kompetentní laiky, kteří ji budou umět reprezentovat.“

Kardinál Dolan uvedl - a prokládal to veselými anekdotami - sedm bodů nezbytných pro účinnou komunikaci: být profesionální; říkat vždy pravdu; být procírkevní; podávat zprávy co nejrychleji a zabraňovat tak nesprávným výkladům; znát učení církve a mluvit proto jasně; mluvit vždy o Kristu; znát své posluchače.

Mezi účastníky byl také kardinál Philipe Barbarin s příspěvkem „rodina jako příležitost ke komunikaci“. O zákonech, jež jsou namířeny proti manželství, řekl, že „existují pravdy, o kterých parlamentní většina nemůže rozhodovat. Nová civilizace se nedá budovat na základě zákonů. Pokud tyto zákony nemají antropologický základ, nebudou mít dlouhého trvání.“

Zmínil se také o tom, že papež František s ním mluvil o chystaném synodu o rodině. Doslova mu řekl, že když synod svolával, „pocítil ruku Boží“.

Helen Alvaré z Fakulty práv na George Masen University mluvila o obraně lidské identity: „V současné době se může říci, že pojmy duše, lidská přirozenost nebo identita byly v diskuzích nahrazeny ideou sexuální identity.“

Austen Ivereigh z Catholic Voices mluvil o tématu „Nedorozumění a provokace: moudrost a argumentace na veřejnosti“. „Nejdůležitější je svědectví, je to víc, než vyjít z debaty jako vítěz. Musíme opustit myšlenku zvítězit v každé debatě.“ Zdůraznil také, že papež František „navrátil důležitost obyčejným lidem“.

Účastníci, kteří předložili více než 60 dokumentů, se účastnili středeční audience u papeže a posléze se setkali s otcem Lombardim v tiskovém středisku Svatého stolce. Vatikánský mluvčí mluvil o úkolech v oblasti komunikace, které stojí před tímto pontifikátem, a poznamenal, že „spontánnost Svatého otce boří všechny zábrany. Jeho styl je jednoduchý a konkrétní a zároveň účinný s výmluvnými gesty“.

V tiskovém středisku s otcem Lombardim

Seminář skončil emotivním vystoupením Joaquína Navarry Vallse, který měl přednášku na téma „Svatost a komunikace: postava svatého Jana Pavla II.“. Bývalý mluvčí Svatého otce přidal spoustu anekdot, kterými ilustroval, jak polský papež usiloval o svatost třemi způsoby: modlil se, smál se a pracoval.

Řekl: „Kdy jsem si poprvé všiml, že pracuji se světcem? Dobře si to pamatuji: poprvé, kdy jsem ho viděl se modlit. Cítil potřebu se modlit stejně jako dýchat. Nepromarnil ani minutu, ale nikdy nespěchal. Kolem něho byla vždy atmosféra radosti.“