Knihy plné ohně: díla svatého Josemaríi

Nadace Studium zprostředkovává vydávání a překlady knih svatého Josemaríi do mnoha světových jazyků. Minulý rok se celkově vydalo na 135000 knih různých titulů.

Knihy a texty

Na této práci spolupracují zplnomocněnci nadace, kteří žijí v různých zemích pěti kontinentů.

Díky jejich práci mohla být vydána díla zakladatele téměř ve všech národech Evropy. Další spolupracovníci jsou v Americe, Oceánii a v některých národech Afriky a Asie, např. Japonsku a Indii.

Vydání a překlady v zemích, které nejsou tak ekonomicky soběstačné, nebo kde jsou katolíci v menšině, se financují za pomoci autorských práv těchto děl a z darů lidí z celého světa.

Nadace Studium zprostředkovala 22 vydání knih v roce 2004, 25 v roce 2005 a 35 vydání v roce 2006. Celkový počet vydaných knih ve světe v roce 2006 je asi 135000.

K dnešnímu dni kromě vydávání knih od svatého Josemaríi má nadace na starosti vydávání dalších 61 titulů, např. některé knihy od Álvaro de Portillo a od Mons. Javier Echevarría.

V období od 2000 do 2007 se přeložily knihy například do těchto jazyků: angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština, italština, chorvatština, slovinština, slovenština, ruandština, orientální arménština, malajalámština, tigrigna, estonština, litevština, lotyština, finština, ruština, zjednodušená čínština, katalánština, švédština, arabština, baskičtina, korejština, polština, galicijské nářečí, japonština, rumunština.

ŠOK PRO RUSY

Alex Havard se angažuje v této práci v Rusku a Finsku a líčí své zkušenosti: „Nedávno vyšlo v ruštině třetí vydání Cesty - druhé, které bylo vydáno přímo v Rusku. V důsledku toho dostávám často dopisy od mladých lidí z různých měst bývalého SSSR, ve kterých vysvětlují, že po přečtení této knihy změnili radikálně svůj pohled na svět.“

„Mohl bych vypravovat spoustu anekdot, ale zdá se mi, že výňatky z článku publikovaného v časopise členů Svazu ruských spisovatelů, který napsal můj přítel básník Alexander Ivanovich Zorin, hovoří za všechno.“

„Knihu Cesta od Josemaríi Escrivá“, píše Zorin, „napsal básník, i když se autor pravděpodobně za básníka nepovažuje. Dynamika, rytmus a energie každé věty dělají z bodů Cesty skutečné «verše». Přesně tak, když určitému úseku v kapitole Bible říkáme «verš». V Cestě nacházíme poetickou ozvěnu Biblických knih, např. knihy Moudrosti.“

„Církev, jak na východě tak na západě“, tvrdí Zorin, „prochází obtížným obdobím. Masy věřících jsou pasivní. Uniformovaná práce vzala člověku ducha iniciativy a víru v jeho povolání. K těmto masám se obrací Escrivá a říká jim, že je Bůh hledá při vykonávání jejich práce, tak jak hledal apoštoly. Říká jim, že není nutné 'měnit místo', ani snít o nějakých ideálních podmínkách, ale právě tyto podmínky, ve kterých se každý člověk nachází, se mají proměnit v naše ideály.“

Foto: Auro.

„Kniha Cesta je studnicí neocenitelných rad. Pro nás, kteří trpíme chudobou a materiální nerovností a kteří negativně reagujeme na samolibost «nových Rusů» (nových boháčů), může být velmi užitečné si přečíst tento bod o chudobě: Pravá chudoba není v tom nic nemít, ale znamená být odpoután od věcí, vzdát se dobrovolně jejich vlastnění. - Proto jsou někteří chudí ve skutečnosti bohatí. A naopak.

Toto je opravdová moudrost, která vychází z Knihy knih. Moudrost, jež dosvědčil svou osobní zkušeností Escrivá, který v Cestě parafrázuje, evokuje a cituje z Písma. Proto jsou duchovní texty od Escrivá už léta mým oblíbeným «textem» a spolu s verši evangelia jsou částí opakované a naučené modlitby...

Jednoho dne spatřil mladý Josemaría ve sněhu šlápoty bosého řeholníka a pomyslel si: «Když se jiní mohou takto obětovat z lásky k Bohu, co já mu nabídnu, abych projevil svou lásku?» A nabídl mu celý svůj život.

Tato kniha je jako cesta pokrytá sněhem, ve kterém jasně vidíme stopu, kterou máme následovat: stopu svatosti.“