Informace ke kauze

Zahajovací sezení tribunálu prelatury Opus Dei, který povede informativní etapu kanonizačního procesu Mons. Álvara del Portilla, se uskutečnilo 20. března. Obřad se konal v Hoffnerově sále Pontifikální univerzity Svatého Kříže v Římě za účasti asi čtyř set osob.

Blahoslavený Álvaro del Portillo

Zahajovací sezení tribunálu Prelatury Opus Dei, který povede informativní etapu kanonizačního procesu Mons. Alvara del Portilla, se uskutečnilo 20. března. Obřad se konal v Hoffnerově sále Pontifikální univerzity Svatého Kříže v Římě za účasti asi čtyř set osob.

Během svého projevu prelát Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, komentoval jednu z posledních zpráv napsaných Donem Alvarem 17. března 1994, pouhý týden před svouo smrtí. Byla to pohlednice poslaná Mons. del Portillem z Jeruzaléma Mons. Stanislavu Dziwiszovi, papežovu osobnímu sekretáři. Stojí na ní: „Drahý příteli, modlil jsem se – modlili jsme se – za vás, vir fidelis, hodně na těchto svatých místech. Byl bych vám velmi vděčný, kdybyste mohl říci Svatému Otci o naší touze být fideles usque ad mortem, ve službě církvi a Svatému Otci.“

Prelát Opus Dei poukázal na to, že „když čteme tento krátký rukopisný text Dona Alvara dnes, dostává zvláštní význam vzhledem k tomu, co se stalo o několik dní později. Někdo by mohl říci, že ho Pán vzal za slovo – usque ad mortem: několik hodin po návratu do Říma měl být tento dobrý a věrný služebník, jak ho popsal Jan Pavel II., povolán do Boží přítomnosti. Tato epizoda,“ řekl Mons. Echevarría, „poskytuje vhodný kontext tomuto obřadu, který má za svého protagonistu pastýře, který nám zanechal svědectví věrnosti až do posledního okamžiku.“

Mons. Echevarría vysvětlil, že mnoho svědectví napsaných během deseti let od jeho smrti ukazuje, že první nástupce sv. Josefamaríi po sobě zanechal dědictví obdivu a náklonnosti. Krátce po jeho smrti dodal: „Dostal jsem mnoho psaných svědectví, která potvrdila, jak byla pověst svatosti Dona Alvara za jeho života rozšířená. Vyjadřovala přání zahájit proces jeho svatořečení. Mezi těmito dokumenty bylo kolem 200 dopisů od biskupů (včetně 35 kardinálů) z 25 zemí.“

Pro první fázi procesu diecézní šetření Kongregace pro blahořečení a svatořečení schválila ustanovení dvou tribunálů stejné právní kompetence: tribunál římského vikariátu a tirbunál prelatury Opus Dei.

Sezení tribunálu říímského vikariátu bylo zahájeno 5. března obřadem, který se podobal obřadu slavenému 20. března na Papežské univerzitě Svatého Kříže. Jak poznamenal Mons. Echevarría, oba tribunály budou svoji práci koordinovat tak, jak je pro provedení investigativní fáze procesu (výpovědi svědků a shromažďování písemných materiálů) vyžadováno, ale nebudou vydávat žádný verdikt: to náleží výhradně Svatému Stolci.

Prelát Opus Dei také vysvětlil, že tribunál vikariátu bude zodpovědný za „rozhovory se svědky sídlícími v Římě, včetně mne, některých členů římské kurie a dalších členů generálních rad prelatury, kteří celá léta úzce spolupracovali s Mons. del Portillem.“

Mons. Echevarría vzpomínal, že když začala práce na procesu svatořečení sv. Josemaríi, don Alvaro „nikdy nevynechal příležitost připomenout nám, že cílem tohoto rozhodnutí není hledání lidské slávy Opus Dei, ale dobro celé církve, dobro duší.“ Prelát Opus Dei vyjádřil naději, že také proces Mons. del Portilla bude pro mnoho duší příležitostí, skrze osobu dona Alvara, „objevit otcovskou tvář Boha, který se usmívá, povzbuzuje a odpouští.“