Informace k procesu

18. června 2012 prelát Opus Dei zahájil v Římě proces kanonizace Dory del Hoyo.

Zprávy

Prelát při ceremonii zmínil: „Jsem stále více přesvědčen o fundamentální úloze, kterou tato žena měla a bude mít v životě církve a společnosti. Pán povolal Doru del Hoyo, aby pracovala obdobně jako Panna Maria v domě v Nazaretě.“

„Křesťanský příklad této ženy svou věrností života křesťana přispěje k oživení ideálu ducha služby a k šíření toho, jak je v naší společnosti důležitá rodina, která je autentickou domácí církví, jež Dora svou každodenní velkorysou a radostnou prací ztělesňovala.“

Primárním smyslem každé kanonizace je přispět k dobru ostatních lidí a tak i celé církvi. Tento kanonizační proces umožní lépe pochopit osobnost člověka, jenž žil obyčejným životem a činil z něj trvalý akt obětování se Bohu a radostné službě při domácích pracích.

Postulátorem procesu je Mons. José Luis Gutiérrez a Mons. Joaquín Llobell, delegovaný soudce předsedající tribunálu prelatury.